• Home »
  • Informacje »
  • Miliony na drogi w powiecie oleskim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Które drogi w powiecie będą remontowane?

Miliony na drogi w powiecie oleskim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Które drogi w powiecie będą remontowane?

Miliony na drogi w powiecie oleskim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Które drogi w powiecie będą remontowane?

W poniedziałek 27 listopada w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy na inwestycje drogowe gminne i powiatowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. Sprawdziliśmy, które nasze jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dofinansowania na budowę i przebudowę dróg.

Środki te pozwolą na przebudowę, rozbudowę, budowę i remont nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu gminnym i powiatowym.

Gmina Dobrodzień
  • Przebudowa ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich wraz z niezbędną infrastrukturą – długość odcinka: 0,32 km, ogółem wartość projektu (w zł): 2 704 749,42; dofinansowanie: 1 893 324,59 (70%).
  • Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Gosławice – długość odcinka: 0,28 km, ogółem wartość projektu (w zł): 508 689,00; dofinansowanie: 356 082,30 (70%).

Zdjęcie: Urząd Miejski w Dobrodzieniu


Gmina Olesno
  • Remont drogi relacji Łowoszów – Wojciechów – długość odcinka: 3,78 km, ogółem wartość projektu (w zł): 1 867 568; dofinansowanie: 1 307 298,05 (70%).

Zdjęcie: Urząd Miejski w Oleśnie


Gmina Radłów
  • Przebudowa drogi gminnej nr 101106 O Ligota Oleska – Wolęcin od km 1+880 do km 3+192 – długość odcinka: 1,31 – ogółem wartość projektu (w zł): 3 063 417,78; dofinansowanie: 1 838 050,66 (60%).

Zdjęcie: Urząd Gminy Radłów


Gmina Rudniki
  • Remont drogi powiatowej nr 1921 O Strojec – Żytniów na terenie Gminy Rudniki – długość odcinka: 2,74, ogółem wartość projektu (w zł): 2 998 625,07; dofinansowanie: 2 398 900,05 (80%).

Zdjęcie: Urząd Gminy Rudniki


Umowy zawarte w związku z oszczędnościami poprzetargowymi – środki z RFRD na 2023 r.:

Powiat oleski
  • Remont drogi powiatowej nr 1705 O w m. Radawie, Zębowice, Szemrowice, Warłów, Dobrodzień, 501 500,00 zł dofinansowania z RFRD.

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Oleśnie


Gmina Gorzów Śląski
  • Remont drogi gminnej nr 100801 O w Uszycach, 1 415 399,17 zł dofinansowania z RFRD.

Zdjęcie: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Podziel się