Złóż wniosek o 800+ na kolejny rok. ZUS przypomina o ważnej dacie

Złóż wniosek o 800+ na kolejny rok. ZUS przypomina o ważnej dacie

Od czwartku (1 lutego) możliwe będzie składanie wniosków o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Świadczenie wychowawcze nie jest powiązane z dochodami uzyskiwanymi przez rodziców bądź opiekunów. Wnioski o przyznanie i wypłatę pieniędzy należy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną.

– Świadczenie wychowawcze jest wypłacane bezgotówkowo, a poprawne wypełnienie wniosku o 800+ daje gwarancję, że rodzice zachowają ciągłość wypłat i będą dostawać pieniądze na wskazany rachunek w banku od początku nowego okresu świadczeniowego. Rozpocznie się on z początkiem czerwca tego roku, a zakończy w maju 2025 roku – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Od stycznia kwota świadczenia wychowawczego jest podniesiona z 500 zł do 800 zł na jedno dziecko. Wsparcie przysługuje do ukończenia przez nie 18. roku życia. Rodzicom, którym świadczenie ZUS wypłaca w obecnym okresie rozliczeniowym, Zakład zwaloryzował należności od stycznia automatycznie i nie musieli w związku z tym składać online nowych wniosków.

ZUS jest już gotowy do przyjmowania wniosków, a zainteresowani mogą to zrobić na kilka sposobów. Zakład zachęca, by korzystać z bezpłatnej aplikacji mZUS. Można jej używać na urządzeniach mobilnych – telefonach komórkowych i tabletach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Należy ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku. Ponadto wniosek można wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej i serwisie internetowym eSKOK.

Przed wysłaniem wniosku o świadczenie 500 plus, warto sprawdzić poprawność wszystkich danych, zwłaszcza numeru PESEL dziecka i rachunku bankowego. To gwarantuje szybką wypłatę świadczenia.

Przyznanie i wypłata świadczenia może się opóźnić jeśli wniosek o 800+ na to samo dziecko wpłynie od dwojga rodziców. Jeśli rodzice wspólnie wychowują dziecko i prowadzą jedno gospodarstwo domowe, to pieniądze otrzyma osoba, która pierwsza złożyła wniosek. Świadczenie może przysługiwać obojgu rodzicom tylko w jednej sytuacji – gdy sprawują opiekę naprzemienną. Wtedy świadczenie dzielone jest po równo, więc każdy z rodziców otrzyma po 400 zł.

Jeśli rodzic złoży wniosek po 31 maja br., to prawo do świadczenia będzie mu przysługiwało od miesiąca, w którym do ZUS wpłynął wniosek, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, jego przysposobienia lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Świadczenie wychowawcze jest zwolnione z podatku, nie podlega egzekucji komorniczej
i nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia np. o zasiłki z pomocy społecznej.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się