Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

KOMUNIKAT BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Burmistrz Gorzowa Śląskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, wywieszono na okres od 7 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024 r. oraz opublikowano na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl. wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem -Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.22.2024 r. z dnia 7 lutego 2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę -Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.23.2024 r. z dnia 7 lutego 2024 r. oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę -Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.24.2024 r. z dnia 7 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 125 oraz na stronach internetowych: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się