• Home »
  • Informacje »
  • Do szkół wracają trzy godziny języka niemieckiego jako języka mniejszości. Komentarz Mniejszości Niemieckiej

Do szkół wracają trzy godziny języka niemieckiego jako języka mniejszości. Komentarz Mniejszości Niemieckiej

Do szkół wracają trzy godziny języka niemieckiego jako języka mniejszości. Komentarz Mniejszości Niemieckiej

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 lutego 2024 r. Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej, do szkół z dniem 1 września 2024 r. wracają 3 godziny języka niemieckiego jako języka mniejszości. I choć panuje ogólne zadowolenie z powrotu do normalności i zaprzestania dyskryminacji dzieci mniejszości niemieckiej, przed niektórymi szkołami pojawiają się wyzwania z organizacją tego języka w nowym roku szkolnym.

Wspomniany dokument wycofuje negatywne skutki spowodowane wejściem w życie rozporządzenia wydanego 4 lutego 2022 r. przez Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, które to zredukowało liczbę godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkołach z trzech do jednej.

Mniejszość Niemiecka przez ostatnie dwa lata apelowała przede wszystkim do ówczesnego Ministra Edukacji i Nauki, do polskiego rządu jak i do wielu innych gremiów o przywrócenie trzech godzin nauczania języka mniejszości i traktowania społeczności Mniejszości Niemieckiej jak pozostałe mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

Skutkami tego ograniczenia nie zostały objęte ostatecznie tylko dzieci, ale też nauczyciele, którzy tego języka uczyli. Część nauczycieli, posiadając również kwalifikacje do nauczania innych przedmiotów, pozostała w szkole, ale część nauczycieli została zmuszona do poszukiwania nowej pracy.

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej język niemiecki jest nauczany w 599 szkołach podstawowych i 3 szkołach średnich na terenie kraju, z czego 242 szkoły podstawowe na terenie województwa opolskiego i 249 szkoły podstawowe na terenie województwa śląskiego.

Jak mówił Rafał Bartek, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce:

– Cieszymy się, że niemiecki jako język mniejszości wraca do szkół w pełnym wymiarze godzin, dziękujemy pani Minister Nowackiej za podjęcie szybkich działań w tym kierunku i wydanie stosownego rozporządzenia. Dzisiaj szkoły stoją przed wyzwaniem ponownej organizacji tego języka dla swoich uczniów. Dlatego tym bardziej dziękuję wszystkim wójtom i burmistrzom i radom gmin, które zdecydowały się finansować dodatkowe godziny języka niemieckiego. Te gminy są w komfortowej sytuacji, kontynuując nauczanie języka.

W pozostałych szkołach będzie się to wiązać z zatrudnieniem nowych nauczycieli języka niemieckiego. Dla tych może być to spore wyzwanie, mając na uwadze trudności z jakimi szkoły borykają się generalnie w kwestii zatrudnienia nowych nauczycieli. Tych po prostu brakuje. Dlatego chcielibyśmy zachęcić wszystkich obecnych jak i przyszłych nauczycieli do skorzystania z oferty nauczania na Uniwersytecie Opolskim.

Dr Ryszard Ziaja, Uniwersytet Opolski (Instytut Językoznawstwa/ Katedra Języka Niemieckiego), powiedział:

– Opolska Germanistyka cieszy się z pogłębienia współpracy z Mniejszością Niemiecką w sferze dydaktycznej. Uniwersytet Opolski oferuje od lat — w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku Germanistik — możliwość brania udziału w zajęciach modułu nauczycielskiego. Ukończenie tego modułu daje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego na wszystkich poziomach.

Problem zmniejszenia wymiaru godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości, opisywaliśmy dwa lata temu:

Lokalna mniejszość niemiecka oburzona decyzją rządu. “To stygmatyzacja naszej mniejszości i łamanie konstytucji!”


*- Źródło informacji i zdjęcia: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Podziel się