Brysch Schody
Justyna Wiecha

Kategoria: Klasztor Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu