W Borkach Wielkich po raz 106 powstała gigantyczna szopka

W Borkach Wielkich po raz 106 powstała gigantyczna szopka

Szopka w kościele pw. Świętego Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich powstała już po raz 106.

Początkowo budowana była w nawie poprzecznej kościoła. W 1923 roku z okazji siedemsetnej rocznicy pierwszej szopki, którą przygotował św. Franciszek w 1223 roku w pustelni Greccio szopka przeniesiona została do prezbiterium kościoła.

Obecnie zajmuje powierzchnię ponad 70 metrów kwadratowych. Jej wysokość sięga 14 metrów, z tego rusztowania dochodzą do ponad sześciu metrów. Co roku zmienia się układ szopki, używanych jest wiele naturalnych materiałów. Zmienia się też układ tła. W bieżącym roku scena Narodzenia umiejscowiona została w charakterystycznych zabudowaniach bliskowschodnich otoczonych palmami. W ubiegłym roku szopka przypominała Borki Wielkie sprzed lat, wcześniej okolice Asyżu, a także plenery górskie.

Budowa szopki trwała około dwóch tygodni. Najpierw zamontowany został stelaż (rama), na której naciągnięto niebo. W bieżącym roku jest to najstarsze z posiadanych płócien o wymiarach: 8 m wysokości i 7,30 m szerokości. Przedstawia nocną panoramę Betlejem z chórem aniołów. Powstało pod koniec lat 30-tych XX wieku.

Prawdopodobnie wykonał oleski malarz Bruno Zieliński. Rozciągnięcie tak wielkiego płótna a następnie jego wciągnięcie jest operacją dość trudną, wymagającą dużej uwagi.

Następnie postawiono rusztowanie, a jego tarasowy układ sprawia, że będące na różnych wysokościach figury są widoczne z prawie każdego miejsca w kościele. Następnie systematycznie, dzień po dniu, zamontowane zostały różne elementy szopki. Powierzchnię przykryto mchem, ściany boczne obito zielenią. Na koniec, wokół żłóbka, rozlokowano figury (ponad 20 postaci ludzkich i ponad 30 postaci zwierzęcych). Dzieciątko Jezus adoruje także postać św. Franciszka, w odróżnieniu od pozostałych figur ubrana w habit z prawdziwego sukna.

W pierwszej fazie budowy zaangażowanych było 20 osób. Jak co roku do pomocy pospieszyli bracia nowicjusze. Sama budowa poprzedzona była oczywiście pracami przygotowawczymi. Prace malarskie, modernizacja urządzeń elektrycznych, prace stolarskie zaczęły się już w połowie listopada. Pomogli miejscowi rzemieślnicy: firma Andrzeja Bensza i Szymon Ledwiga. Łącznie w tegoroczną budowę zaangażowanych było ponad 30 osób.

Wiele pracy wymaga też odpowiednie oświetlenie. W bieżącym roku zamontowane zostało kompletnie nowe oświetlenie główne stajenki, wymienionych zostało kilka reflektorów doświetlających figury. Wymiany oświetlenia dokonała firma Szczepana Bobonia.

Po raz ósmy szopka rozbudowywana została także o nawę boczną (strona prawa). Do tego służy dodatkowe dwupoziomowe rusztowanie o powierzchni ponad 6 m². Dotychczasowe inscenizacje nawiązywały do bieżących wydarzeń z życia parafii lub Kościoła. W ten sposób zaznaczono jubileusz 100-lecia kościoła i 100-lecia budowy szopek, Rok Rodziny, Rok Życia Konsekrowanego czy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

W bieżącym roku zrezygnowano jednak z dotychczasowego rusztowania, a wykonany został postument otoczony zielenią. Na jego szczycie umieszczono anioła łączącego otwartymi ramionami ołtarz, na którym sprawowana jest Eucharystia oraz żłóbek z figurą Dzieciątka Jezus i św. Rodziny. Hasłem są słowa anioła skierowane do pastuszków w Ewangelii św. Łukasza „ … Oto zwiastuje wam radość wielką …”.

Warto tu zaznaczyć, że zasługą Świętego Franciszka z Asyżu, powszechnie uznawanego za twórcę szopki, jest ukazanie, że ten sam Jezus, który narodził się w Betlejem, ponownie rodzi się podczas każdej Mszy Świętej. Oryginalnością jest tutaj przełożenie tajemnicy historycznych narodzin na sakramentalną tajemnicę Eucharystii w formie prostej i realistycznej, zrozumiałej dla wszystkich. W tegorocznej boreckiej stajence na tę tajemnicę wskazuje właśnie anioł.

Po stronie lewej tradycyjnie ustawiona została wysoka, tym razem, siedmiometrowa choinka ozdobiona niemal tysiącem lampek.

Pierwsza prezentacja szopki ma miejsce zawsze podczas pasterki. Po północy, w harmonii z poszczególnymi wersami kolędy „Cicha noc” zapalają się światła w szopce odsłaniając poszczególne jej elementy. Zainteresowanie szopką było i jest zawsze bardzo duże. Do jej obejrzenia często przybywają ludzie z odległych zakątków kraju i z zagranicy.

Przez cały styczeń odbywają się nabożeństwa i koncerty kolęd, na które od połowy lat siedemdziesiątych przybywają księża biskupi.

Szopkę można podziwiać codziennie od rana do wieczora, do 2 lutego 2017 roku.

W załączeniu terminy spotkań stanowych, na które zaprasza proboszcz parafii Borki Wielkie O. Salezy Szuper OFM.

Hubert Imiołczyk

Nabożeństwa kolędowe
przy żłóbku Bożej Dzieciny
w Borkach Wielkich w 2017 roku.

 • Niedziela, 8 stycznia 2017 roku
  15.00 Nabożeństwo dla FZŚ / III Zakon św. Franciszka/. Po nabożeństwie opłatek w refektarzu klasztornym.
 • Niedziela, 15 stycznia 2017 roku
  14.00 Nabożeństwo dla Dzieci. W programie Jasełka i wspólne kolędowanie.
 • Czwartek, 19 stycznia 2017 roku
  17.00 Msza Św. w int. Nauczycieli, Pracowników i Emerytów Oświaty gminy Olesno i okolic. Po Mszy Św. Jasełka i opłatek w szkole.
 • Sobota, 21 stycznia 2017 roku
  15.00 Msza Św. dla Parafialnych Zespołów Caritas Rejonu Kluczborskiego. Po Mszy Św. opłatek w szkole.
 • Niedziela, 22 stycznia 2017 roku
  15.00 Nabożeństwo dla Młodzieży. W programie Słowo Boże ks. Biskupa oraz wspólne kolędowanie.
 • Niedziela, 29 stycznia 2017 roku
  15.00 Nabożeństwo dla Mniejszości Niemieckiej. Zapraszamy do wspólnego kolędowania w języku niemieckim.

Zapraszają Franciszkanie

Podziel się