Stracone pokolenie młodych Hiszpanów?

Stracone pokolenie młodych Hiszpanów?

Powolny start w europejski program na rzecz zatrudnienia i szkoleń dla młodych ludzi sprawił, że Hiszpania zaczęła wydatkować 1,9 miliarda euro (2,24 miliarda dolarów) z funduszy UE już w trzy lata po ich uzyskaniu. Jak donosi Reuters nagłe zamieszanie w sprawie wywołały oskarżenia o marnowanie pieniędzy na nieprzemyślane szkolenia i stypendia dla osób poszukujących pracy, które mogą nie zachęcać przedsiębiorców do zatrudniania dodatkowego personelu. Hiszpański rząd wpadł na pomysł, aby wykorzystać fundusze jako formę dopłat dla słabo opłacanej młodzieży. Tymczasem Bruksela zastanawia się czy jest zgodna z wytycznymi programowymi i żądanymi poprawkami. Tamtejsza młodzież stanie się więc kimś w rodzaju ofiary nieudolnej polityki rządzących ich krajem lub złych przepisów UE?

Reuters informuje:

40% osób poniżej 25 roku życia wciąż nie ma pracy, bezrobocie wśród młodzieży pozostaje największą zmorą w ciągu czterech lat ożywienia gospodarczego.

O co chodzi z tym europejskim programem na rzecz zatrudnienia i szkoleń dla młodzieży?

  • Nazywa się to tak naprawdę Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
  • Jest jednym z głównych źródeł finansowania Unii Europejskiej przewidzianych na wspieranie wdrażania programów gwarancji dla młodzieży. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej.

Jeśli nie władasz językiem angielskim lub hiszpańskim w celu przestudiowania wszystkich dokumentów prawnych UE w tym zakresie, poproś o pomoc tłumacza. Translacja to nie tak duży koszt, a 100% pewność informacji.

  • Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych stworzono po to, aby wesprzeć młodych ludzi mieszkających w regionach, gdzie w 2012 roku stopa bezrobocia wśród młodzieży przekroczyła 25%. Rok temu objęto jego zakresem także regiony, w których bezrobocie osiągnęło ten sam próg procentowy w 2016 roku.
  • Skierowana jest do tzw. młodzieży NEET, czyli takiej, która nie kształci się, nie pracuje i nie szkoli się zawodowo. W tym do długotrwale bezrobotnych, którzy nie zarejestrowali się jako osoby poszukujące pracy.
  • W jej ramach finansowane jest: przyuczenie zawodowe, staże, pośrednictwo pracy, dalsze kształcenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji.
  • Ma charakter wspierający dla programu gwarancji dla młodzieży, a także uzupełniający dla EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).
  • Łączny budżet wynosi 8,8 mld euro na lata 2014–2020.

Końcówka 2016 roku ukazała 42,91% stopę bezrobocia wśród tamtejszej młodzieży. Rok później było nieznacznie lepiej, w grudniu 2017 odsetek młodych Hiszpanów bez pracy wynosił 36,80%.

Choć wydaje, że Hiszpania jest na dobrej drodze do wydania alokacji nadal istnieje ryzyko, że Bruksela nie zwróci całej kwoty. Dlaczego może nastąpić taki obrót spraw? Aby odzyskać fundusze z UE nie wystarczy, że Madryt wypłaci gotówkę. Rząd musi wykazać, że kursy i staże zostały faktycznie zakończone przed końcem roku. Hiszpańscy politycy są przekonani, że można uniknąć ryzyka i końcowej katastrofy, ale niektórzy poszukujący pracy i politycy opozycji twierdzą, że tempo wydatków w międzyczasie staje się lekkomyślne i marnotrawne.

W czym tkwi problem?

Hiszpańskie podejście do systemu UE ujawniło liczne wady, np. skomplikowana i nieznośna biurokracja czy kursy lub szkolenia niedostosowane do rynku pracy, by nie powiedzieć tworzone bezmyślnie i nie pod faktyczne zapotrzebowanie firm.

Tłumaczenia polsko-hiszpańskie

Mimo bezrobocia szalejącego w Hiszpanii, wielu młodych Polaków decyduje się na wyjazd do kraju ze słonecznego południa Europy. W przypadku zapotrzebowania na tłumaczenia dokumentów lub innych tekstów zapraszamy na stronę autora artykułu: https://supertlumacz.com.pl/jezyk/tlumaczenia-hiszpanski

Hiszpania gra o dużą stawkę

Była ona największym beneficjentem unijnego programu gwarancji dla młodzieży, uzgodnionego przez przywódców Unii Europejskiej w 2013 roku. Reuters podaje, że przez pierwsze 18 miesięcy dystrybuowała tylko 1/10 swojej kwoty w wysokości 1,9 miliarda euro. Na taki obrót rzeczy złożyło się m.in. to, że walczyła o przyciągnięcie odpowiednich odbiorców i upublicznienie programu za pośrednictwem rządku krajowego i regionalnego. Nacisk na wydatki rozpoczął się w połowie 2016 roku. Wykorzystano wówczas nieco ponad 1 miliard euro tej alokacji. Do końca 2018 roku musi wydać i rozliczyć pozostałe 900 milionów euro.


*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się