Młodzi strażacy trenują nad Jeziorem Turawskim

Młodzi strażacy trenują nad Jeziorem Turawskim

Osiemdziesięciu młodych strażaków uczestniczy w I Obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Oleskiego nad Jeziorem Turawskim.

Turnus rozpoczął się 22 czerwca i potrwa do 1 lipca. Młodzi adepci strażackiego rzemiosła uczą się i odpoczywają pod okiem doświadczonych druhów. Program obozu obejmuje między innymi zajęcia z ratownictwa wodnego, ratownictwa medycznego, sportów pożarniczych, z musztry i utrwalania regulaminów strażackich. Przewidziane są także ogniska, dyskoteka i wycieczki krajoznawcze po okolicy.

Organizatorem obozu jest OSP Dobrodzień. Koszty organizacji pokryło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, urzędy gmin oraz rodzice uczestników.

W obozie uczestniczą członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych z OSP Brzeziny, OSP Wierzbie, OSP Strojec, OSP Stare Olesno, OSP Łowoszów, OSP Olesno, OSP Kadłub Wolny, OSP Zębowice, OSP Dobrodzień, OSP Cieciułów, OSP Żytniów, OSP Pludry, a także kilka osób z powiatu opolskiego i strzeleckiego.


*- Informacja i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

Podziel się