Doposażenie pracowni elektrycznej w oleskiej “Zawodówce”

Doposażenie pracowni elektrycznej w oleskiej “Zawodówce”

Mimo trwającej pandemii i zamknięcia nauczycieli i uczniów w domach, szkoły nie próżnują. W Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie realizowane są projekty, dzięki którym placówka jest doposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.

W ramach projektu „Kształcimy kompleksowo w powiecie oleskim” do szkoły właśnie dostarczono nowe wyposażenie pracowni elektrycznej. Wyposażenie to służyć będzie uczniom uczącym się w zawodzie technik elektryk.

Pracownia montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych wyposażona została w sześć nowych stołów elektrotechnicznych. Każdy z nich posiada szereg zabezpieczeń zwiększających bezpieczeństwo podczas montażu oraz uruchamiania układów elektrycznych.

Na całej długości blatu zabudowana nadstawka/konsola wyposażona jest między innymi w: wyłącznik różnicowo-prądowy, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe, gniazda elektryczne 230 V i lampę sygnalizacyjną oznaczającą załączenie urządzenia.

Po powrocie do szkoły do tradycyjnego nauczania uczniowie zastaną nowoczesne wyposażenie swoich pracowni, dzięki któremu nie tylko będą mieli dostęp do nowoczesnych rozwiązań, ale także do sprzętu zapewniającego im pełne bezpieczeństwo.


*- Informacja i zdjęcia: ZSZ Olesno.

Podziel się