Czterech oleskich policjantów awansowało na wyższe stopnie

Czterech oleskich policjantów awansowało na wyższe stopnie

Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie insp. Tomasz Kubicki wręczył wyróżnienia z jednoczesnym awansem na wyższe stopnie policyjne dla czterech funkcjonariuszy oleskiej komendy za zaangażowanie i sumienne wykonywanie swoich obowiązków. 

Przedterminowe awanse na wyższe stopnie służbowe policjantów w oleskiej komendzie zostały wręczone przez Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie insp. Tomasza Kubickiego, który wyróżnił czterech funkcjonariuszy za sumienne wykonywanie swoich obowiązków i wzorową postawę w codziennej służbie.

Na stopień młodszego aspiranta awansowali sierżanci sztabowi: Patryk Patrzykowski, Grzegorz Szostak, Piotr Wojtarski i Karol Zając. Komendant życzył wyróżnionym policjantom dalszych wysokich osiągnięć w służbie.


*- Informacja i zdjęcie: KPP Olesno.

77-164663

Podziel się