Olescy policjanci podsumowali miniony rok

Olescy policjanci podsumowali miniony rok

Olescy policjanci podsumowali 2022 rok. Podczas odprawy służbowej Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie insp. Tomasz Kubicki omówił wyniki pracy policjantów osiągnięte w minionym roku.  W odprawie rocznej uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Rafał Stanisławski.

Komendant Kubicki zaznaczył, że efekty pracy, jakie olescy policjanci uzyskali w minionym roku, są bardzo dobre. Wykrywalność ogólna przestępstw na poziomie ponad 79% plasuje oleską komendę na drugim miejscu garnizonu opolskiego.

Natomiast wykrywalność w wybranych 7 najbardziej uciążliwych kategoriach przestępstw z wynikiem ponad 70% jest najwyższą w województwie.

W ubiegłym roku bezpieczniej było także na drogach naszego powiatu. W odniesieniu do 2021 roku odnotowaliśmy spadek wypadków drogowych o 31,2%, a kolizji o ponad 2%. To przełożyło się na zmniejszenie liczby osób rannych w zdarzeniach drogowych o 15 i zabitych o 2 osoby.

Narada była również okazją do podziękowania za ponad trzydziestoletnią służbę, w związku z przejściem na emeryturę aspirant Beaty Mielcarz-Małyski i aspirantów sztabowych Roberta Chudego i Sławomira Tracza. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Rafał Stanisławski i Komendant Powiatowy Policji w Olesnie insp. Tomasz Kubicki podziękowali policyjnym emerytom za  zaangażowanie,  profesjonalizm i realizację zadań na bardzo wysokim poziomie.

77-175512


*- Informacja i zdjęcia: KPP Olesno.

Podziel się