Jakie są zagrożenia związane z nieprawidłową utylizacją odpadów w domu?

Jakie są zagrożenia związane z nieprawidłową utylizacją odpadów w domu?

Niemal każdego dnia dowiadujemy się o negatywnych skutkach produkowania ogromnych ilości śmieci przez ludzi niemal na całym świecie. Coraz większa ilość odpadów ma nie tylko wpływ na środowisko naturalne, ale również na nasze zdrowie, a także budżet związany z ich odbiorem i składowaniem. Niebagatelne znaczenie mają również właściwe zasady obchodzenia się ze śmieciami w domu i ich odpowiednia utylizacja, której często nie przestrzegamy. Może to być bardzo niebezpieczne dla nas i naszych bliskich. O czym warto wiedzieć w związku z prawidłową organizacją odpadów?

Czy w gospodarstwach domowych można znaleźć niebezpieczne odpady?

Odpady niebezpieczne lub toksyczne, zazwyczaj kojarzą nam się z wielkimi firmami lub przedsiębiorstwami. Jednak okazuje się, że takie przedmioty mogą znaleźć się także w naszych gospodarstwach domowych i są równie niebezpieczne, co te wytwarzane przez wielkie koncerny. Należy przygotować na nie odpowiednie worki na śmieci, większe lub mniejsze, w odpowiednich kolorach i w zależności od wytwarzanych ilości odpadów.

Nieodpowiednie składowanie toksycznych odpadów może spowodować zatrucie środowiska lub dostanie się ich do otoczenia, któremu zaszkodzą. Brak właściwej segregacji i rozdzielania szczególnie niebezpiecznych śmieci może też uniemożliwić poddanie recyklingowi innych odpadków, przez co nie wykorzystamy ich ponownie i nie ograniczymy zanieczyszczenia naszej planety.

Do najpopularniejszych akcesoriów do składowania odpadów w naszych domach należą popularne czarne worki na śmieci. Umieszczanie w nich resztek przeznaczonych do specjalnej utylizacji może powodować zatrucia, poparzenia, a nawet narazić życie i zdrowie mieszkańców.

Dlaczego nieprawidłowa utylizacja odpadów może być niebezpieczna?

Odpady podlegające specjalnej utylizacji to takie, które są trujące, żrące, toksyczne, łatwopalne, wybuchowe, drażniące, zakaźne czy rakotwórcze. To np. takie przedmioty jak przeterminowane leki, zużyte żarówki i sprzęt, stare lakiery i farby, środki czyszczące i detergenty, termometry czy odpady przemysłowe. W każdym domu należy przygotować na takie odpady np. worki na śmieci 35 litrów lub większe w odpowiednich kolorach.

Odpady niebezpieczne to również nawozy i środki ochrony roślin, oleje silnikowe czy opakowania po zużytych kosmetykach. Aby bezpiecznie utylizować śmieci i tym samym stworzyć swój dom przyjaznym oraz bezpiecznym miejscem, warto sprawdzać oznaczenia na poszczególnych opakowaniach. Jeżeli na danym produkcie nie znajduje się symbol świadczący o toksyczności i obrazek przekreślonego kosza, można zastosować czarne worki na śmieci lub inne kolory w zależności od rodzaju odpadu.

Takie produkty jak leki czy baterie i zużyty sprzęt warto odnosić do aptek oraz sklepów, czy punktów prowadzących odbiór tego typu odpadów. Stamtąd przedmioty te przekazane zostaną do specjalistycznej utylizacji, bezpiecznej zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Warto też pamiętać, że wyrzucanie odpadów niebezpiecznych w niewłaściwy sposób i wraz ze śmieciami komunalnymi grozi nałożeniem kary finansowej.


*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się