Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Burmistrz Gorzowa Śląskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 wywieszono na okres od dnia 18 marca 2023 r. do dnia 07 kwietnia 2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu w formie przetargu ustnego nieograniczonego – Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.43.2023 z dnia 17 marca 2023 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu w formie przetargu ustnego nieograniczonego – Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.43.2023 z dnia 17 marca 2023 r. zamieszczono również na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim pod adresem: www.bip.gorzowslaski.pl i www.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, tel. 34 3594004 , 34 3505710 wew. 154 lub znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim pod adresem: www.bip.gorzowslaski.pl i www.gorzowslaski.pl

Burmistrz

Rafał Kotarski

Podziel się