• Home »
  • Informacje »
  • Zmiana organizacji ruchu i nowy wiadukt. Budowa oleskiej obwodnicy na ostatniej prostej!

Zmiana organizacji ruchu i nowy wiadukt. Budowa oleskiej obwodnicy na ostatniej prostej!

Zmiana organizacji ruchu i nowy wiadukt. Budowa oleskiej obwodnicy na ostatniej prostej!

W poniedziałek 15 maja oddany do ruchu zostanie kolejny z obiektów realizowanych w ramach budowy obwodnicy Olesna. To wiadukt w ciągu starego przebiegu DK11, na końcu obwodnicy Olesna. Coraz bliżej do zakończenia prac, zaawansowanie 25-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 wynosi około 90 procent.

Zmiana organizacji ruchu

– Aktualnie za miejscowością Łomnica w kierunku granicy z woj. śląskim w ciągu DK11 kierowcy korzystają z by-passu o długości około 2 km, następnie poprzez tymczasowy łącznik wjeżdżają na odcinek nowo wybudowanej drogi ekspresowej S11 i dalej są kierowani na rondo łączące drogę ekspresową S11 ze starym przebiegiem DK11 – mówi Agata Andruszewska, rzecznik opolskiego oddziału GDDKiA. – Od najbliższego poniedziałku zmieni się układ starego przebiegu DK11. Trasa będzie przebiegała poprzez nowy wiadukt nad budowaną drogą ekspresową. Tym samym kierowcy jadący DK11 za miejscowością Łomnica wjadą na nowo wybudowany wiadukt i dalej będą kierowani na istniejący odcinek DK11.

Do końca maja przed wjazdem na obiekt od strony Olesna będzie obowiązywał ruch wahadłowy, ze względu na układanie na tym odcinku poszczególnych warstw nawierzchni.

Zaawansowanie prac

Aktualnie, wykonawca w zakresie robót drogowych realizuje prace związane z humusowaniem terenów płaskich oraz skarp i rowów. Na całym odcinku trasy głównej ułożono warstwę podbudowy bitumicznej oraz warstwę wiążącą. Finalizowane są prace związane z układaniem ostatniej warstwy, czyli warstwy ścieralnej. Wykonywane jest również oznakowanie poziome wraz z montażem oznakowania pionowego. Montowane są ekrany akustyczne oraz drogowe bariery ochronne.

Kilka obiektów oddano już do ruchu, a na pozostałych prowadzone są prace wykończeniowe.

Zakres inwestycji

Początek przebiegu nowej drogi ekspresowej jest zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kolonii Ciarka w ramach tymczasowego ronda łączącego istniejącą DK11 z S11. Koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, w pobliżu miejscowości Łomnica.

Dwujezdniowa obwodnica Olesna, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i nośności 11,5 t/oś, łączy się z sąsiednimi odcinkami drogi ekspresowej S11.

– Dla fragmentu od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna w tym roku planujemy ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę dla tego zadania – mówi Agata Andruszewska. – Z kolei, dla odcinka od końca obwodnicy Olesna, w kierunku Lublińca i Tarnowskich Gór, prowadzone są dokumentacyjne prace przygotowawcze.

Obiekty inżynierskie i ronda

Realizowana inwestycja to przede wszystkim 24 obiekty mostowe oraz węzeł Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami. Największe wśród zaprojektowanych obiektów mostowych to dwa wiadukty nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry – Kluczbork o długości całkowitej odpowiednio około 135 oraz 126 m.

Projekt przewidywał także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Korzyści wynikające z budowy obwodnicy

Nowa trasa to komfort ruchu tranzytowego, tworzący nowoczesne drogowe połączenie dla województw wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na aktywizację gospodarczą terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie S11 oraz w województwie opolskim.

Docelowo obwodnica Olesna stanowi fragment drogi ekspresowej S11, która ma charakter ogólnopolski i połączy porty woj. zachodniopomorskiego z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym.

Całkowita wartość projektu to nieco ponad 802 mln zł. Dofinansowanie ze środków funduszy europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wynosi około 411 mln zł.

Inwestycja zostanie oddana kierowcom w III kwartale br.


*- Informacja i zdjęcia: GDDKiA Opole.

Podziel się