Najwyższe i najniższe opolskie emerytury. Jakie to kwoty?

Najwyższe i najniższe opolskie emerytury. Jakie to kwoty?

Ile wynosi najwyższa emerytura w województwie opolskim? Czy jest sposób na wysokie świadczenie z ZUS? Na co zwrócić uwagę składając wniosek o emeryturę?

Różnice w emeryturach przyznawanych przez ZUS w Polsce i na Opolszczyźnie to dziesiątki tysięcy złotych. Nie brakuje osób, które wypracowały emerytury na poziomie 20–30 tys. zł brutto.

– Obecnie najwyższa emerytura przyznana przez opolski ZUS wynosi ponad 25,8 tysięcy złotych brutto. Otrzymuje ją mężczyzna i co miesiąc na jego konto wpływa ponad 21 tysięcy złotych. Na drugim miejscu jest emeryt, który otrzymuje „na rękę” prawie 20 tysięcy złotych miesięcznie. Czołówkę najbardziej zadowolonych opolskich świadczeniobiorców zamyka mężczyzna, któremu ZUS wypłaca miesięcznie nieco ponad 17 tysięcy złotych – wylicza Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

W skali kraju przeciętna emerytura przyznawana przez ZUS to około 2,9 tys. zł brutto, a dodając do tego kwotę 13-stki oraz 14-stki, przeciętna wzrośnie do 3,1 tys. zł. W ostatnich miesiącach największy odsetek emerytur – niemal 14 proc. – to świadczenia w przedziale od 2,2 tys. zł do 2,6 tys. zł brutto.

Najzamożniejszych i najuboższych opolskich emerytów dzielą ogromne różnice. Z aktualnych danych opolskiego oddziału ZUS wynika, że najskromniejsze emerytury wypłacane na początku tego roku w regionie to 79 groszy, 90 groszy i 1,22 zł.

Osoby z najwyższymi świadczeniami przyznanymi przez ZUS przepracowały i składkowały kilkadziesiąt lat, natomiast seniorzy z tzw. groszowymi emeryturami zwykle wykazywali kilkutygodniowe, a nawet kilkudniowe okresy legalnej i oskładkowanej pracy.

W Polsce niestety rośnie liczba osób z emeryturami niższymi niż minimalna, która obecnie wynosi 1588,44 zł brutto. Aktywność zawodowa tych osób była znikoma, więc wykazane okresy ubezpieczenia nie dają podstawy do podwyższenia im emerytury do najniższej ustawowej.

Na przykład na początku 2022 r. osób z niskimi emeryturami było w Polsce ponad 342 tys., a w marcu 2023 r. już ponad 368 tys. W tym gronie przeważają panie. Kobiety stanowią 80 proc. odbiorców niskich emerytur. Wynika to głównie z niższego progu (60 lat), po przekroczeniu którego mogą wnioskować o emeryturę. Wykazując krótszy staż pracy i składkowania – często od niższych pensji niż mężczyźni – przekłada się to na skromniejsze świadczenia w tym emerytury.

Optymistycznie wyglądają trendy w przypadku emerytur ponadprzeciętnych. Rośnie liczna osób, które wypracowały sobie emerytury w wysokości między 7 a 10 tys. zł brutto. Dla porównania w marcu 2022 r. beneficjentów takich świadczeń było w Polsce 108 tys., a rok później już prawie już 259 tys. Ponadto, w minionym roku niemal 37 tys. osób miało przyznaną emeryturę w wysokości powyżej 10 tys. zł.

Co warto przemyśleć składając wniosek o emeryturę?

Po czerwcu. Warto rozważyć złożenie wniosku o emeryturę w drugiej połowie roku. Od początku czerwca ZUS będzie przeprowadzał waloryzację składek na koncie ubezpieczonych. W rezultacie świadczenie będzie wyliczane od wyższej podstawy. Odkładając moment złożenia wniosku do lipca bądź późniejszych miesięcy jest szansa na wyższą kwotę świadczenia.

Dwie wypłaty w jednym miesiącu. Z rozwiązaniem umowy o pracę nie warto czekać do ostatniego dnia miesiąca. Dlaczego? Jeśli spełniasz warunki do otrzymania emerytury i umowę o pracę rozwiążesz ostatniego dnia miesiąca i nawet tego samego dnia złożysz świadectwo pracy to wypłata emerytury nastąpi dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę, a więc od kolejnego miesiąca. Jeżeli jednak rozwiążesz umowę jeden lub dwa dni wcześniej i złożysz w ZUS wniosek o wypłatę emerytury oraz świadectwo pracy w miesiącu rozwiązania stosunku pracy, to emerytura będzie wypłacana od tego właśnie miesiąca, w którym składasz wniosek.

Po dacie urodzin. Wiele osób ma zamiar złożyć wniosek o świadczenie już kilka miesięcy przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. To nie ma sensu. Jeśli złożysz wniosek wcześniej niż miesiąc przed datą urodzenia możesz otrzymać decyzję odmowną, ponieważ nie spełniasz warunku niezbędnego do przyznania emerytury jakim jest wiek 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn. Wówczas wniosek o emeryturę trzeba złożyć ponownie, najwcześniej miesiąc przed datą urodzin. Jeśli ktoś składa wniosek o emeryturę miesiąc wcześniej lub w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego to nie ma znaczenia dzień złożenia wniosku, bo do obliczenia emerytury przyjmowane jest średnie dalsze trwanie życia dla kobiety w wieku 60 lat i dla mężczyzny w wieku 65 lat.

Waloryzacja. Elementem, który ma istotny wpływ na podstawę obliczenia emerytury jest waloryzacja składek emerytalnych i kapitału początkowego zapisanych na koncie i subkoncie ubezpieczonego. Kwoty tam zgromadzone, w tym również kapitał początkowy, podlegają przede wszystkim waloryzacjom (podwyżkom) rocznym, które są przeprowadzane od 1 czerwca każdego roku kalendarzowego, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ogłoszonego za poprzedni rok. Operacji tej podlegają kwoty zapisane na koncie i subkoncie na dzień 31 stycznia roku, za który przeprowadzana jest waloryzacja, powiększone o kwoty z tytułu wcześniejszych waloryzacji.

Tablice życia. Kiedy ZUS wylicza wysokość emerytury, zebrane składki i kapitał dzieli przez dalsze prognozowane trwanie życia wyrażone w miesiącach, które raz w roku publikowane jest w formie tabel przez Główny Urząd Statystyczny. Obecne tablice obowiązują do 31 marca 2024 r. i wskazują na krótszy czas życia Polaków, co oznacza wyższe świadczenia. Przyznając emeryturę ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsze jest przyjęcie do obliczeń danych z tablicy trwania życia, która obowiązuje w dacie złożenia wniosku o emeryturę, czy dniu ukończenia wieku emerytalnego. Dla osób, które osiągną wiek emerytalny po 1 kwietnia 2024 r. Do wyliczenia emerytury ZUS uwzględni już nowe tablice, które mogą być mniej korzystne od aktualnych.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się