Finał prac przy rozbudowie DK45 Praszka – granica województwa

Finał prac przy rozbudowie DK45 Praszka – granica województwa

Dobiegły końca prace przy rozbudowie 7 km drogi krajowej od obwodnicy Praszki do granicy woj. opolskiego i łódzkiego. To kolejna z inwestycji realizowanych w naszym regionie w ciągu drogi krajowej nr 45.

Zakres inwestycji

Poza rozbudową tego odcinka, na całej długości wzmocniona została konstrukcja istniejącej jezdni, z dostosowaniem do nośności 11,5 t/oś. Rozbudowano skrzyżowania o dodatkowe lewoskręty: na przecięciu z drogą powiatową nr 1910 O w kierunku do Ożarowa, a także z drogą gminną nr 100922 O w kierunku na Dalachów, gdzie nastąpiła korekta geometrii łuku drogi.

Wybudowano drogę pieszo–rowerową oraz przebudowano chodniki w miejscowości Sołtysy i Wierzbie. Wybudowano bądź przebudowano zatoki autobusowe oraz przepusty drogowe. Odcinek został wyposażony w dodatkowe jezdnie do obsługi przyległego terenu oraz oświetlenie drogowe i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa

Realizacja zadania to zdecydowana poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa kierowców poprzez wzrost płynności ruchu i poprawę przepustowości drogi, ale także poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi poprzez budowę ciągów pieszo – rowerowych oraz dodatkowych jezdni.

Zadanie realizowała firma ADAC LEWAR z umową na kwotę 30 699 322,99 zł.


*- Informacja i zdjęcia: GDDKiA Opole.

Podziel się