• Home »
  • Informacje »
  • – W związku z niskimi temperaturami sytuacja bezdomnych jest stale monitorowana

– W związku z niskimi temperaturami sytuacja bezdomnych jest stale monitorowana

– W związku z niskimi temperaturami sytuacja bezdomnych jest stale monitorowana

We wtorek 28 stycznia podczas Sesji Rady Miejskiej w Oleśnie poruszono kwestię pomocy bezdomnym i samotnym podczas zimy.

– Czy prowadzone są systemy monitorujące osoby bezdomne, samotne lub potrzebujące pomocy w tych trudnych warunkach i niskich temperaturach, aby uniknąć tragicznych wypadków, o których między innymi można przeczytać w mediach? – pyta radny Norbert Hober.

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja osób, którym groziłoby zamarznięcie, bo wiadomo, że to duże zagrożenie przy tak niskich temperaturach – mówi Ewa Płuciennik, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie. – Pracownicy socjalni na bieżąco posiadają informację, komu mogłoby grozić taka sytuacja. Mamy zrobione rozeznanie, czy jest faktycznie ktoś na terenie miasta i gminy, kto nie ma żadnego schronienia. Jednak aby osoba mogła zostać umieszczona w schronisku albo gdziekolwiek indziej, musi wyrazić na to zgodę, chyba że jest ubezwłasnowolniona.

– Czy zostały odrzucone jakieś wnioski o zasiłek celowy w postaci węgla – pyta radny Piotr Gręda.

– Ośrodek Pomocy Społecznej na zasiłki celowe i specjalne celowe w 2013 roku miał w budżecie sześćdziesiąt tysięcy złotych – mówi Ewa Płuciennik. – Ta kwota została wydana pod koniec listopada. Poprosiłam więc o zmianę w budżecie i w związku z tym wszystkie osoby, które wystąpiły z wnioskiem o zasiłek celowy, otrzymały zasiłek na pół tony lub tonę węgla. W styczniu otrzymałam kolejne, nowe wnioski o zasiłek celowy na zakup opału, ale uważam, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeb osób, które chciałyby być zabezpieczone na całą zimę w węgiel. Osoby, które wystąpiły o wniosek otrzymują minimalny zasiłek, bowiem muszę stopniować środki, bo do końca roku jeszcze daleko.

Podziel się