OSP Bodzanowice włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

OSP Bodzanowice włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W piątek 31 stycznia nastąpiło uroczyste włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowicach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Miejscowość Bodzanowice oraz tamtejsza jednostka mogą pochwalić się bogatą historią.

– Pierwsza wzmianka o Bodzanowicach pojawiła się w 1447 roku – wyliczał fakty podczas uroczystości Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna. – Obecnie Bodzanowice liczą 995 mieszkańców, czyli to największa wieś w naszej gminie. Ochotnicza Straż Pożarna powstała w Bodzanowicach w 1902 roku. W 1972 był rokiem nadania sztandaru. W 1997 roku została oddana największa strażnica na terenie naszej gminy. OSP Bodzanowice liczy 74 członków (6 kobiet), 9 członków honorowych i 20 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest 49 oraz 7 kierowców. Jednostka OSP wyposażona jest w dwa wozy strażackie. OSP Bodzanowice będzie czwartą jednostką krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy Olesno, z czego bardzo się cieszymy.

Oprócz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie do systemu włączonych jest 17 jednostek OSP z terenu powiatu oleskiego.

– Zgodnie z decyzją o włączeniu do systemu zostaliście włączeni do grona najlepszych z najlepszych jednostek, które funkcjonują w województwie opolskim i w Polsce – mówi nadbrygadier Karol Stępień, opolski komendant Państwowej Straży Pożarnej. – To oczywiście zaszczyt i satysfakcja, ale też nowe, przebogate wyzwania. Jestem jednak przekonany i wierzę w to mocno, że podołacie wszystkim trudnym zadaniom i zawsze będziecie postępować tak, jak to jest napisane na sztandarach: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Podziel się