Nowy numer Rocznika Powiatu Oleskiego

Nowy numer Rocznika Powiatu Oleskiego

A w nim między innymi:

Andrzej Szklanny – wywiad z prof. dr. hab. Franciszkiem Kokotem

„Praca jest życiodajna. Wbrew temu co niektórzy ludzie uważają, że praca jest nieszczęściem dla człowieka ja uważam, że jest właśnie życiodajna”.

Mirosław Dragon – „Nikomu nie mogę dać życia”, artykuł o lekarce Zuzannie Wartenberg

„Rozpamiętywanie złych rzeczy nie ma żadnego sensu, ja nie chcę tego  wspominać, ważniejsze od tego co było kiedyś, jest to, kim się jest teraz”.  

Maria Osika – Weryfikacja narodowościowa w latach 1944-45 w powiecie oleskim

„Nie było jednolitego aktu prawnego regulującego tworzenie obozów na ziemiach polskich po 1945 r. Decydowały względy polityczne , które stanowiły wytyczne dla administracji”.

Waldemar Szydło – „Czeski epizod w historii Olesna”

„Nawet z baśniowej legendy o „Róży i Bergu” można wykrzesać prawdę historyczna, że najstarszy herb na pieczęci miejskiej z XIV w. wskazuje na to, że Czesi zapisali się na trwale w historii Olesna”.

Dr Zbigniew Szczerbik – „Szkice z dziejów Kowali od połowy XVI w do 1793 roku”

„ W latach siedemdziesiątych XVII wieku ziemia wieluńska stała się miejscem wybierania chleba zimowego przez oddziały wojskowe. W omawianym okresie tereny te pozostawały pod okupacją turecką.

Berhard Kuss – „Z małego Psurowa na ulice Wiejską w Warszawie”

„Moje bliskie kontakty z Finami rozpoczęły się od kongresu ich Partii Centrum. Kongres ten miał całkowicie inny przebieg niż nasze kongresy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego”.

a ponadto:

prof. dr hab. Tadeusz Olejnik – „Powstanie Styczniowe na pograniczu wieluńsko-śląskim”, Biskup Jan Kopiec – „Protestantyzm na ziemi oleskiej w dobie habsburskiej”, Michalina Stelmach  – „Pomniki w mieście i gminie Gorzów Śląski’, Bernard Gaida, Anna Górecka – „Oświata mniejszościowa z powiecie oleskim”, Paweł Mrozek _ „2014 – rok Dobrodzienia, Tomasz Spychała – „Strój ludowy ziemi wieluńskiej”, ks. dr hab. Zbigniew Zabraniak –
„Z dziejów miejscowości Strojec”, Reinhold Kotwic, Henryk Zug – „Geneza kształtowania powierzchni gminy Radłów i przylegających okolic”, ks. dr Bernard Joszko – „Dzieje szkoły katolickiej w Biskupicach”, Aleksandra Mydło – „ Postać księdza Pawła Kuczki na kartach historii kadłuba Wolnego”, ks. dr Stanisław Gasiński – „Sanktuarium kalwaryjskie w Praszce”, dr inż. Grzegorz Pucka, Bronisław Walacik – „Żytniów w najstarszych dokumentach”, Hubert Imiołczyk – „Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Borkach Wielkich”, Zbigniew Gil – „Jubileusz 90 – lecia Lasów Państwowych w Polsce”, wiersze Czesława Markiewicza, Kamili Besz, Martyny Łogin i Błażeja Szczęsnego.

Rocznik Powiatu Oleskiego nr 7 jest do nabycia w Księgarni „Nova” w Oleśnie, w kioskach
z prasą (obok poczty przy ul. Lompy,  przy ul. Pieloka i Konopnickiej ), w sklepie spożywczym Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie przy ul. Dworcowej, w sklepie spożywczym Spółdzielni Handlowej „Rolnik  (parter „Okrąglaka”), w sklepie spożywczym Gminnej Spółdzielni  „Samopomoc Chłopska” w Radłowie.

Podziel się