I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Rynku Pracy

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Rynku Pracy

W poniedziałek 25 stycznia w auli Zespołu Szkół w Oleśnie odbyło się spotkanie organizacyjne I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy.

– Pomysł zrodził się podczas Forum Ekonomicznego Kooperacja 2015, kiedy to analizowaliśmy rynek pracy i rozmawialiśmy z przedsiębiorcami na temat problemu z zatrudnieniem oraz na temat naszej oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych – mówi Stanisław Belka, starosta oleski. – Mówiliśmy o modnych kierunkach, które nie wiadomo dlaczego są wybierane, mimo że na rynku pracy nie ma zapotrzebowania na tego typu pracowników. Rynek pracy ciągle się zmienia, dlatego musimy stale dostosowywać do niego ofertę edukacyjną. Młodzi ludzie muszą być mobilni, muszą, dostosowywać się do danych potrzeb.

Podczas spotkania wiele mówiło się, że dobrym kierunkiem zawodowej ścieżki może być otwarcie własnej działalności gospodarczej.

– Niekoniecznie młodzi ludzie muszą być nastawieni na oferowanie swojej pracy u istniejących przedsiębiorców – ocenia starosta. – Być może wystarczy wzbudzić w nich zmysł przedsiębiorczości, żeby szli w kierunku otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Organizatorami konkursu są Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, a honorowy patronat nad konkursem objął starosta oleski. Uczestnikami będą drużyny z ośmiu szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu.

– Zależy nam, żeby młodzi, aktywni ludzie zostawali na naszym terenie i świetnie wpisali się w powiatowy, wojewódzki albo ogólnopolski rynek pracy – mówi Jolanta Górka, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie. – Żeby dokonywali wyboru zawodowego nie tylko z uwagi na swoje predyspozycje, zainteresowanie czy zdolności, ale także biorąc pod uwagę aktualne możliwości rynku pracy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie podpisały porozumienie o współpracy, którego celem będzie stworzenie lokalnego systemu wspierania doradztwa zawodowego.

Konkurencje konkursowe będą rozgrywane w dwóch etapach: 1 etap 26 lutego – quiz na temat rynku pracy, a do 10 marca drużyny mają czas na przygotowanie 8-minutowych filmów z prezentacją wybranego zawodu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ma się odbyć w dniach 17-18 marca podczas targów pracy i edukacji.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Oleśnie, Starostwa Powiatowego, Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, Cechu Rzemiosł w Dobrodzieniu, Inkubatora PSB „Mrówka” oraz Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W trakcie spotkania organizacyjnego ciekawy wykład na temat rynku pracy i przedsiębiorczości wygłosił dr Witold Potwora, rektor WSZiA w Opolu.

Starosta zdradził, że dla finalistów są przewidziane atrakcyjne nagrody.

Damian Pietruska

Zdjęcia: Damian Pietruska, Andrzej Szklanny (Starostwo Powiatowe)

Podziel się