Nagroda Quality dla Marka Wiendlochy

Nagroda Quality dla Marka Wiendlochy

Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk wyróżnił magistra Marka Wiendlochę z Olesna spośród 1072 pracowników dydaktycznych.

Nagrodę Quality uzyskało 7 pracowników Uniwersytetu Opolskiego, w tym jedynym z Wydziału Nauk Społecznych był mgr Marek Wiendlocha.

Nagroda Quality przyznawana jest osobom podnoszącym jakość kształcenia w Uniwersytecie Opolskim, a zwłaszcza dostosowanie modelu kształcenia do procesu bolońskiego oraz procedur akredytacyjnych.

Mgr Marek Wiendlocha został powołany do dalszego pełnienia funkcji Mistrza Ceremonii Uniwersytetu Opolskiego, w tej funkcji realizuje się od 2012, a przedłużenie nastąpiło do 2016 roku.

Gratulujemy!


*- Na górnym i dolnym zdjęciu Marek Wiendlocha znajduje się po prawej stronie.

15682633_1374015082628835_1290961524_n

Podziel się