Róże Powiatu 2016 wręczone. Oto laureaci

Róże Powiatu 2016 wręczone. Oto laureaci

We wtorek 10 stycznia w auli Zespołu Szkół w Oleśnie odbyła się uroczystość wręczania Róż Powiatu 2016.

– To jedna z najważniejszych uroczystości w skali naszego powiatu – mówi Stanisław Belka, starosta oleski. – Jedna z ważniejszych, bo mamy jeszcze jedną uroczystość – Perły Powiatu, podczas której wręczamy nagrody, jednak w dziedzinie przedsiębiorczości. Róże Powiatu dotyczą pewnej dziedziny, która jest nie do końca mierzalna. Przedsiębiorców można łatwo ocenić, podliczyć, sprawdzić ilu zatrudniają pracowników, jakie mają obroty. Natomiast tutaj rzecz dotyczy kultury, historii, sportu oraz szeroko pojętej działalności społecznej.

Nagrody wręczane były po raz dwunasty. Róże Powiatu oleskiego dotychczas otrzymały 33 osoby.

Uroczystość swoim występem umilił kwartet smyczkowy Pakamera.

Oto tegoroczni laureaci Róży Powiatu:

Róże powiatu

Kryspin Nowak

Z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego, dyrektor gorzowskich szkół, wicestarosta powiatu oleskiego w latach 1998-2006, wicemarszałek województwa opolskiego w latach 2010-2011, obecnie przewodniczący Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gorzowie Śląskim i wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego tegoż związku.

Pełniąc ważne funkcje samorządowe i społeczne zawsze dbał o rozwój i upowszechnianie sportu i kultury Opolszczyzny. Kryspinowi Nowakowi zawsze przyświecała idea promocji naszego regionu. Przykłady tej działalności widoczne są do dzisiaj: to pomysłodawca nagrody Starosty Oleskiego „Róże Powiatu”.


Ks. Andrzej Markowski

Pełni funkcję proboszcza w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uszycach. Kościółek leży na szlaku budownictwa sakralnego. Jest jednym z partnerów projektu „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej”. W ramach projektu odbędzie się renowacja architektury drewnianej w kościele. Celem jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dóbr i usług kultury.

Ksiądz Andrzej Markowski jest założycielem Grupy Odnowy Wsi w Uszycach, która kolejno przekształciła się w Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Uszyckiej. Obecnie wszystkie wysiłki skierowane są na obchody 500-lecia istnienia kościoła, które przypadną na obecny 2017 rok.


Dariusz Rodewald

Jest mieszkańcem Olesna, absolwentem Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, który po ukończeniu szkoły wyjechał
do Holandii i związał się z firmą samochodową De Rooy. Młody mechanik szybko odnalazł się w nowej rzeczywistości. Został włączony do zespołu rajdowego w firmie. W tym bardzo trudnym sporcie, odnosi sukcesy, począwszy od 2008 roku. Czołowe pozycje w Rajdzie Dakar przeplatały się przez kilka kolejnych lat, ale I miejsce w Rajdzie Dakar przypadło w 2016 roku.

Darek Rodewald przemierzał drogi i bezdroża różnych kontynentów uczestnicząc w różnych rajdach poza Dakarem: Marc Rallye, Africa Race, Silk Wey.

Pomimo upływu czasu, nie zapomina o swojej szkole. Często ją odwiedza, spotyka się z uczniami, dzieli się swoimi wrażeniami i prezentuje zdjęcia wykonane w różnych miejscach świata z flagą biało czerwoną i naszego powiatu.

Sukcesy:

 • 2008 r. – I miejsce w rajdzie Africa Race
 • 2009 r. – II miejsce rajdzie Silk Way
 • 2011 r. – II miejsce w rajdzie Marco Rallye
 • 2012 r. – I miejsce w rajdzie Dakar
 • 2012 r. – I miejsce w rajdzie Maroc Rallye
 • 2013 r. – IV miejsce w Rajdzie Dakar
 • 2014 r. – II miejsce w Rajdzie Dakar
 • 2014 r. – I Miejsce w Rajdzie Maroc Rallye
 • 2015 r. – IX miejsce w Rajdzie Dakar
 • 2015 r. – IV miejsce w rajdzie Maroc Rallye
 • 2016 r. – I miejsce w Rajdzie Dakar

Róże Powiatu 2016 – wyróżnienia

img_2013

Klaudia Wieczorek

Mieszkanka Biskupic, która z zamiłowania wstąpiła w szeregi strażackie. Ma ogromne zamiłowanie do sportów siłowych, ale jest to też radość i satysfakcja z osiąganych rezultatów.

W ubiegłym roku zdobyła III miejsce w zawodach kulturystycznych Bikini Fitness w Sopocie oraz brązowy medal w kategorii do 65 kg na Mistrzostwach Europy w Mas Wrestlingu w Batumi w Gruzji. Nadal w tejże dyscyplinie Klaudia Wieczorek wywalczyła złoty krążek na Mistrzostwach Polski w Rewalu, a pasma sukcesów dopełnił brązowy Medal na Mistrzostwach Świata w Kirgistanie.


Twój Teatr. Teatr Dorosłych z Praszki

Teatr powstał w 2011 roku i ma na swoim koncie liczne przedstawienia dla dzieci i dorosłych.

Aktorzy Teatru otrzymują wyróżnienia i nagrody. Dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu wysoko ocenił kunszt aktorski zespołu.

Wybrane przedstawienia i słuchowiska gromadzą wokół liczna publiczność, żywo zainteresowaną kolejną prezentacją.


Róże Powiatu 2016 – Nominacje

img_2009

Katarzyna Pawlaczyk – nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Jaworznie, która organizuje liczne imprezy sportowe i bierze w nich udział na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Przyczyniła się do rozwoju tenisa stołowego wśród młodzieży gminy Rudniki.

Swoją pasją zaraża młodych sportowców, motywując do aktywnego spędzania czasu wolnego, wprowadzając nową dyscyplinę rakietową Speed–ball.


Dominika Małycha

Piłkarka nożna, która swoją przygodę z tą dyscypliną rozpoczęła jeszcze jako dziecko w LKS Przedmość.

Szybko stała się filarem zespołu piłki nożnej kobiet. Jej największym fanem jest ojciec – Jacek Małycha, który pomagał stawiać jej pierwsze kroki w dziecięcej piłce. Jako gimnazjalistka otrzymała propozycję gry w II–ligowym klubie ULKS Bogdańczowice, a rok po tym fakcie świętowała ze swoim zespołem awans do I ligi piłki nożnej kobiet, który został utrzymany także w kolejnych sezonach.

Uznawana jest za filar drużyny, Dominika jest przykładem mrówczej i systematycznej pracy, a lista trofeów
i dyplomów bardzo obfita. Obecnie studiuje wychowanie fizyczne.


Mateusz Pawełczyk

Zapalony fotograf, autor amatorskich filmów i materiałów promocyjnych. Piękno powiatu przedstawił w filmie „Rytm Małej Ojczyzny – Powiat Oleski”. Rozgłos przyniósł mu film „Komisorz Hanusik i Warszawiok”.

W Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy, był odpowiedzialny za kampanię promocyjną pt. „Czas na piknik w Dolinie Stobrawy”, ukazując walory krajobrazowe regionu.

Inicjatywa Mateusza Pawełczyka doprowadziła do stworzenia filmu „Róż(n)e miasto”, ukazujący stolicę powiatu.


„January”

img_2005

Wyróżnienie przyznawane przez Starostę Oleskiego w podziękowaniu za pomoc i wspieranie inicjatyw samorządu powiatowego w dziedzinie promocji, edukacji i kultury.

Krystyna Sońska

Przewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas, członek Miejskiej Rady Seniorów w Oleśnie. Na co dzień pomaga osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym.

Oferuje pomoc w załatwianiu spraw osobistych, organizuje spotkania okazjonalne, odwiedziny podopiecznych w ich domach, szpitalach lub domach opieki. Stałą formą pomocy są paczki świąteczne, karnety na basen, obiady i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin o niskim statusie dochodowym.

Dobrze zorganizowany zespół kierowany przez Krystynę Sońską prowadzi także zbiórkę żywności, makulatury oraz punkt odzieżowy.


Alojzy Bardorz

Od ponad trzydziestu lat właściciel Zakładu Handlowo-Usługowego „Bardorz” w Kościeliskach. Jako mistrz ciesielstwa spod swoich skrzydeł wypuścił spore grono adeptów tego zawodu. Na co dzień prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościeliskach, w której dokonał modernizacji i przyczynił się do budowy Sali wiejskiej przy OSP. Starania prezesa doprowadziły do zakupu ciężkiego wozu bojowego do działań ratowniczo-gaśniczych.

Od 2013 roku Alojzy Bardorz jest Starszym Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie. Oleski Cech działa prężnie rozwija się i sprawuje opiekę nad blisko 140 zakładami.


Dorota Mielczarek–Koziołek

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Jest współautorką programu „Podstawy wiedzy o służbach mundurowych”. Jako pierwsza w powiecie realizuje innowację, polegająca na uruchomieniu klasy mundurowej i poszerzeniu programu nauczania o przedmiot dodatkowy.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, oprócz zajęć teoretycznych w szkole, realizują szereg warsztatów na terenie innych instytucji i jednostek. Uczniowie klas mundurowych m.in. zdobyli Puchar Starosty Oleskiego dla najlepszej drużyny „Reszty Świata” (2015 r.), zajęli III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych (2016 r.), I i II miejsce w Mistrzostwach Śląska Szkół Średnich o profilu wojskowym (2016 r., 2015 r.) I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lublinieckiego w Strzelectwie Sportowym.

Absolwenci chętnie wstępują do wojska, podejmują prace w policji i straży pożarnej lub kontynuują naukę w uczelniach wojskowych i szkole policyjnej.


płk Wojciech Daniłowski

Dowódca Jednostki Wojskowej nr 2286 w Opolu. Wyborowy żołnierz, zawsze przychylny młodzieży, władzom gmin
i powiatu oraz mieszkańcom. Współpracuje z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie w ramach zawartego porozumienia, którego celem jest kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej młodzieży.

Wspiera także inicjatywy oleskiego „Ekonomika”, mające na celu poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów z zakresu wojskowości. Dzięki niemu realizowane są działania, wynikające z autorskiego programu „Podstawy wiedzy o służbach mundurowych”. Organizuje obozy szkoleniowe i kondycyjne dla uczniów klas mundurowych w ramach których odbywają się warsztaty ze strzelectwa, musztry, ratownictwa medycznego i terenoznawstwa.

Zaangażowanie pułkownika przełożyło się na sukcesy młodzieży w konkursach klas mundurowych i zawodach sportowych. Współpracę jednostki wojskowej ze szkołą oceniono wzorowo, przyznając jej wyróżnienie Dowódcy Garnizonu Warszawa. Pułkownik Wojciech Daniłowski jest autorytetem dla młodzieży, człowiekiem otwartym na sprawy szkoły i społeczności lokalnej.


insp. Tomasz Kubicki

Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie. Wspiera działania szkoły służące realizacji autorskiego programu „Podstawy wiedzy o służbach mundurowych”. Od wielu lat organizuje warsztaty przedmiotowe w komendzie policji, a wykłady i warsztaty przedmiotowe na terenie szkoły.

Umożliwiają one uczniom poznanie struktury organizacyjnej policji, warunków jakie muszą spełnić kandydaci do tej służby oraz zapoznanie z przepisami prawa. Ponadto szkoła, wraz z komendą policji, realizuje projekty, służące m.in. poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


st. kpt. Wojciech Wiecha

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Zrealizował szereg inicjatyw wspierających realizację autorskiego programu „Podstawy wiedzy i służbach mundurowych”. Wśród nich najważniejsze to: warsztaty przedmiotowe w siedzibie straży pożarnej, wykłady dla młodzieży w szkole oraz pokazy i prezentacje z zakresu pożarnictwa.

Uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną straży pożarnej, „warsztatem pracy” strażaka oraz przygotowywali się do konkursów tematycznych.

Wiedza i doświadczenie kapitana były nieocenione w trakcie przygotowywania obchodów 70–lecia szkoły.


Andrzej Suder

Nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, społecznik. Od 10 lat organizuje Akcję Honorowego Krwiodawstwa połączoną ze zbiórką krwi. W ubiegłym roku szkolnym sztandar ZSZ w Oleśnie został uhonorowany Odznaką PCK IV stopnia za zasługi dla krwiodawstwa. Wśród szkół średnich, właśnie ta szkoła, zajęła I miejsce w kraju w kategorii „Promocja honorowego krwiodawstwa”.

Działalność pana Andrzeja, jej bezinteresowność i społeczne pożądanie zyskały także uznanie Marszałka Województwa Opolskiego.


Marian Stasiak

Przedsiębiorca z Janinowa w gminie Rudniki, założyciel rodzinnej firmy „Dasta”, zajmującej się wytwarzaniem
i przetwórstwem produktów mięsnych. Na rynku lokalnym wyróżniony w „Złotych Ramach” w Rudnikach – za jakość produkowanych wyrobów. Od lat wspiera działania promocyjne powiatu w lokalnych i międzynarodowych wydarzeniach.

Aktywny społecznik i sponsor inicjatyw w dziedzinie sportu.


Joachim Rataj

Nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, pełni obowiązki kierownika kształcenia praktycznego. Kieruje pracami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły. Jest to organizacja pożytku publicznego, która swoje wysiłki koncentruje na pomocy i wsparciu aktualnych uczniów szkoły. Stowarzyszenie z posiadanych funduszy przydziela nagrody i stypendia dla laureatów konkursów i olimpiad.

Współpracuje z Bankiem Żywności w Opolu, a przez sześć lat z tej pomocy skorzystało 220 uczniów. Materialne wsparcie otrzymał także uczeń, który w wyniku wypadku doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu. Owocnie współdziała z oleskimi placówkami handlowymi i pozyskuje artykuły spożywcze dla potrzebujących. W okresie 6-letniej działalności stowarzyszenia rozdysponowano 7 ton żywności. Powyższe działania czynią Joachima Rataja propagatorem idei humanitaryzmu i zdrowego stylu życia.


Grzegorz Grzywna

To sportowiec–amator, na co dzień pracuje w firmie „Oras”, ale swój czas wolny poświęca biegom długodystansowym
i maratonom ekstremalnym. W 2016 roku uczestniczył w Maratonie Komandosa w Lublińcu i wygrał w kategorii Narodowe Siły Rezerwowe. Doskonale dotrzymuje kroku biegaczom afrykańskim.


Jarosław Izydorczyk

Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Oleśnie. Organizator szkoleń żeglarskich. Organizator szkoleń żeglarskich dla młodzieży Zespołu Szkół: min. Rejsu Mazurskiego, wyjazdu na Otwarte Mistrzostwa Polski w Regatach Żeglarskich w kategorii Puck, wyjazdu na Otwarte Mistrzostwa Polski w Regatach Łodzi Kabinowych typu Maxus „Nothman – Cup”, wyjazdu na szkolenia żeglarskie nad Zalewem Solińskim.

W rywalizacji sportowej prowadzona drużyna szkolna wielokrotnie zdobywała I miejsca w powiatowej rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych „Licealiada” a także osiągnęła : III miejsce w wojewódzkiej rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych „Licealiada” za 2014/2015 oraz tytuły wicemistrza województwa szkół ponadgimnazjalnych w: biegach przełajowych dziewcząt i chłopców, w rzucie oszczepem i pchnięciu kulą dziewcząt.

Jarosław Izydorczyk to uczestnik Otwartych Mistrzostw Polski w piłce siatkowej–Oldboy oraz Międzynarodowego Turnieju w Piłce Siatkowej w Wilnie w 2016 roku. Jako współwłaściciel firmy „Kormoran” sponsoruje wiele imprez szkolnych min. Konfrontacje Teatralne, Turniej Taneczny i Turniej Mikołajkowy.


Krzysztof Galus

Nauczyciel wychowania fizycznegow Zespole Szkół w Oleśnie. Swoje osiągnięcia opiera o piłkę nożną
i koszykówkę. Jego drużyna zdobyła mistrzostwo woj. szkół ponadgimnazjalnych w: halowej piłce nożnej chłopców, mistrzostwo woj. w trójskoku dziewcząt, mistrzostwo woj. w indywidualnych biegach przełajowych chłopców oraz wicemistrzostwo woj. w piłce nożnej trawiastej chłopców, w sztafetowych biegach dziewcząt i chłopców oraz w tenisie stołowym drużynowym chłopców.

Jako współwłaściciel firmy „Kormoran” sponsoruje wiele imprez szkolnych min. Konfrontacje Teatralne, Turniej Taneczny i Turniej Mikołajkowy.


Januarek 2016

img_2002

(dla środowiska wolontariuszy)

Dorota Puchrowicz i Sylwia Krafczyk

Nauczycielki Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu, które opiekują się „Klubem Ośmiu” w Szkole. Klub w gimnazjum działa bardzo prężnie i aktywnie, należy podkreślić, że to właśnie z tego klubu wywodzi się tegoroczna laureatka Konkursu Ogólnopolskiego „Ośmiu Wspaniałych”. Klub za podjęte inicjatywy i działa został wyróżniony na etapie powiatowym, wraz z jego gospodynią Magdaleną Jasińską.


Magdalena Jasińska

Uczennica III LO w Opolu, w poprzednim roku szkolnym – Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu. Najmłodsza dotychczasowa Laureatka etapu Centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – Prudnik 2016. Związana z wolontariatem i działaniem na rzecz potrzebujących.

Jej aktywność w środowisku dobrodzieńskim została mocno zaakcentowana poprzez spotkania i pracę w Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym, w Stowarzyszeniu „Dobrodzień potrzebującym” oraz w ostatnich edycjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w swojej macierzystej szkole aktywnie uczestniczyła w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Odwiedzała przedszkole w Dobrodzieniu prowadząc zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczne dla dzieci.


Agata Szarek

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, wolontariuszka z pasją, która tę pracę traktuje najzwyklej, jako „nic szczególnego”. Jej aktywność to przede wszystkim akcje: Góra Grosza, Świąteczna Paczka i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Swoje słodkie wypieki zamienia na finansowe wsparcie edukacji afrykańskiej koleżanki.

Czas poświęca także młodszemu koledze w Przedszkolu Sióstr Felicjanek w Praszce oraz podopiecznym w świetlicy terapeutycznej, wykazując dużą cierpliwość w pomocy innym ludziom. Kocha zwierzęta, opiekuje się przygarniętymi psiakami i kotami.


Podczas uroczystości wręczane były również wyróżnienia dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie, następującym osobom i instytucjom:

img_1978

 • Czesław Zawierucha– prezes OLESPOL-u spółka z o. o.,
 • Henryk Mrozek – współwłaściciel Firmy REMOST w Oleśnie,
 • Wilhelm Beker – prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie,
 • Gabriela Wiendlocha – właściciel Hotelu Olesno,
 • Ginter Bartyla – właściciel Zakładu Usługowego Murarsko–Tynkarskiego w Oleśnie,
 • Ireneusz Misiak – dyrektor Firmy ORAS w Oleśnie,
 • Marek Gagatek – właściciel Zakładu Cukierniczego GAGATEK w Wieluniu,
 • Mirosław Dedyk otrzymuje podziękowanie za wspieranie szkolnych inicjatyw kulturalnych oraz utrwalanie na fotografii fragmentów życia szkoły.
Podziel się