Komendant st. kpt. Wojciech Wiecha przeszedł na emeryturę

Komendant st. kpt. Wojciech Wiecha przeszedł na emeryturę

W piątek 24 marca w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie odbyło się oficjalne pożegnanie ze służbą odchodzącego na emeryturę komendanta powiatowego PSP st. kpt. mgr inż.Wojciecha Wiechy.

Obok dowództwa z komendy wojewódzkiej i komendantów powiatowych, strażaków i pracowników cywilnych oleskiej jednostki wzięli w nim udział samorządowcy, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i przedstawiciele współpracujących instytucji.

Podczas uroczystej zbiórki ustępujący komendant st.kpt. Wojciech Wiecha pożegnał się ze sztandarem oraz zdał obowiązki komendanta powiatowego. W licznych przemówieniach wygłaszanych przez zaproszonych gości wielokrotnie powtarzano zasługi jakie st. kpt. Wojciech Wiecha wniósł w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu oleskiego.

Kariera przechodzącego na emeryturę komendanta to wzór pracy i awansowania w służbach mundurowych. St. kpt. Wojciech Wiecha rozpoczął służbę w oleskiej komendzie w 1983 r. w stopniu plutonowego. Przeszedł wszystkie szczeble strażackiej służby. Przez wiele lat pełnił funkcję zastępcy komendanta. W 2013 r. przejął obowiązki komendanta od mł. bryg. Czesława Nogi.

St. Kpt. Wojciech Wiecha odchodzi na zasłużoną emeryturę po 36 latach służby pożarniczej, z czego 4 lata piastował stanowisko komendanta powiatowego PSP w Oleśnie.

Tuż po zdaniu obowiązków przez odchodzącego komendanta, Opolski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Marek Kucharski przyjął meldunek od mł. bryg. Marka Kucharczyka o przyjęciu pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie.


*- Informacja: KP PSP Olesno, Starostwo Powiatowe, zdjęcia: Andrzej Szklanny – Starostwo Powiatowe.

Podziel się