Depresja – porozmawiajmy o niej

Depresja – porozmawiajmy o niej

W piątek 7 kwietnia w Światowym Dniu Zdrowia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnie, Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej zorganizowała spotkanie w Świetlicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie przy ul. Dworcowej na temat hasła przewodniego tego dnia, a mianowicie „Depresja – porozmawiajmy o niej”.

Uczestnikami byli członkowie Towarzystwa Pomocy Ludziom w Oleśnie. Spotkanie miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia, jak również wspólnego wspierania się wśród najbliższych podczas występowania depresji – załamania się na tle choroby, utraty pracy, utraty najbliższej osoby, osamotnienia itp.

Uczestnikom wyświetlono prezentację na wyżej wymieniony temat i rozdysponowano broszurki tematyczne. Podczas spotkania udostępniono pokaz fantomów piersi do samobadania i prezentacje multimedialną.


* – Informacja i zdjęcia: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnie.

Podziel się