Róże Olesna 2017

Róże Olesna 2017

W niedzielę 30 lipca, podczas Dni Olesna wręczono Róże Olesna, czyli najbardziej prestiżowe oleskie nagrody. 

Ustanowienie tej nagrody miało na celu wyróżnienie osób, ich działalności, twórczości, podkreślenia wybitnych osiągnięć, wyników, efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działań wynikających z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości znacznie przekraczających etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki.

Ceremonię wręczenie prestiżowych nagród uświetniło muzycznym występem Młodzieżowe Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie.

Przedstawiamy sylwetki tegorocznych nagrodzonych.

Danuta Kaczmarzyk

dsc01469

Urodziła się 7 marca 1957 roku. Zamężna, ma dwie dorosłe córki. Po ukończeniu Medycznej Szkoły Położnych w Zabrzu w 1979 r. rozpoczęła pracę zawodową w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na stanowisku położnej.

Od 20 lat jest położną oddziałową Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. 17 lat temu, wraz z doktorem Andrzejem Hernikiem założyła Szkołę Rodzenia, która cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony przyszłych rodziców. Jest pasjonatką swojego zawodu i szczególnie ceni sobie możliwość współpracy ze zgranym i sprawdzonym przez lata zespołem.

Cieszy się ogromnym autorytetem nie tylko wśród współpracowników, ale także w całym środowisku lokalnym.


Teatr Maska – twórcy teatru Dagmara Staniszewska i Tomasz Grajcar

dsc01497

Są twórcami teatru amatorskiego, działającego przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Oleśnie. Poprzez swoje zaangażowanie w pracy, pomagają uczniom twórczo pogłębiać wiedzę o życiu, kształtować postawy moralne, uwrażliwiać na literaturę i szeroko pojętą kulturę. Należą do tego rodzaju nauczycieli i wychowawców, którzy potrafią zaszczepić pasje literackie i artystyczne wśród młodzieży, przygotowując ją do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Spektakle, które przygotowują ze swoimi uczniami, za każdym razem stają się ważnymi wydarzeniami w życiu kulturalnym Olesna. Przedstawienia takie jak „Romeo i Julia”, „Sen nocy letniej”, „Wiele hałasu o nic”, „Opowieść wigilijna” czy „W hołdzie Janowi Pawłowi II”, były wielkimi widowiskami i spotkały się z ogromnym uznaniem publiczności.

Bez wahania można powiedzieć, że takich spektakli teatru amatorskiego może nam pozazdrościć niejedna scena teatru profesjonalnego. W tym roku świętowali 10-lecie jego istnienia. Wierzymy, że przed nimi kolejne wyzwania, które nas, widzów, znów zachwycą.


Tadeusz Rutko
dsc01523

Aktywny działacz społeczny, cieszący się wielkim autorytetem wśród mieszkańców Gminy Olesno. Radny Rady Miejskiej w Oleśnie. Jako strażak zawodowy przez 28 lat kierował wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Do ważniejszych należą duże pożary lasów, w tym pożar w Kamińsku.

Od 1992 roku do przejścia na emeryturę w 1998 roku był dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Należy zaznaczyć, że jednostkę tę organizował od podstaw, tzn. nie było wtedy przepisów wykonawczych, więc przejął całościowo tworzenie tej jednostki. Jako dowódca jednostki spowodował, iż naprawy sprzętu gaśniczego jako jedyni w województwie wykonywali za darmo.

Od 1986 roku do 2012 społecznie pełnił funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Olesno, w której funkcjonuje 16 jednostek OSP. Był komendantem ośrodka szkolenia strażaków ochotników. Jest organizatorem działań prewencyjnych oraz operacyjno-bojowych. Od wielu lat organizuje i szkoli młodzieżowe drużyny pożarnicze. Od wielu lat przygotowuje młodzież szkolną do turniejów wiedzy pożarniczej. W latach 2007-2010 był członkiem najwyższych władz Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.

Od 2000 roku jest prezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks”. Dba w szczególności o estetykę i rozwój infrastruktury ogrodów. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć, które służą bezpośrednio społeczności oleskich działkowców. Promuje nasze miasto biorąc udział i wygrywając konkursy wojewódzkie na najpiękniejsze ogrody działkowe.


Podziel się