Róże Olesna 2018

Róże Olesna 2018

W niedzielę 29 lipca, podczas Dni Olesna wręczono Róże Olesna, czyli najbardziej prestiżowe oleskie nagrody.

Ustanowienie tej nagrody miało na celu wyróżnienie osób, ich działalności, twórczości, podkreślenia wybitnych osiągnięć, wyników, efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działań wynikających z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości znacznie przekraczających etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki.

Przedstawiamy sylwetki tegorocznych nagrodzonych:


Artur Kniejski

dsc_0121Rodowity oleśnianin, doktor nauk – były wykładowca Uniwersytetu Opolskiego, Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu. Mistrz stolarski i właściciel jednej z niewielu rodzimych firm rzemieślniczych, której początki dał przed 50 laty warsztat stolarski ojca, istniejący do dnia dzisiejszego.

Początkowo była to produkcja mebli na zamówienie, a po 1990 poszerzono działalność o usługi leśne oraz rozpoczęto realizację dziesiątki inwestycji w krajach Unii Europejskiej – Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Belgii; przebudowując aranżację wnętrz obiektów sklepowych- meblowych, hoteli, studiów Fitness o powierzchni od 1000 m² do 50 000 m².

Sercem firmy jest zgrana kadra menadżerska z wieloletnim doświadczeniem. Obecnie firma zatrudnia ponad 150 pracowników w różnych krajach i stale się rozwijając jest jednym z największych zakładów gminy oleskiej.

Jako właściciel firmy CRK od kilkunastu lat bezinteresownie wspiera oleski szpital, dostarczając nowych mebli lub remontując stare na różnych oddziałach szpitalnych. Systematycznie wspiera finansowo parafię oleską i gminne imprezy oświatowo-kulturalne oraz sportowe. Swoją działalnością charytatywną wspiera także rodzniy o niskich dochodach na terenie miasta.


Ernest Hober

dsc_0130Urodzony oleśnianin. W latach osiemdziesiątych działacz w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym. Organizator wielu wypraw w polskie i czeskie góry, organizator pierwszej oleskiej wyprawy trekkingowej w Himalaje. Prezes Zakładowego Koła PTTK przy zakładzie Armatura Olesno.

W latach 1981-1987 prowadził młodzieżowy zespół kościelny przy oleskiej parafii. W roku 1981 był współzałożycielem zespołu muzycznego Zodiak, który działał do roku 1990.

Były piłkarz Startu Olesno. W tej chwili działacz Oleskiego Klubu Sportowego, członek Komisji Rewizyjnej. Prowadził stronę internetową klubu oraz pełni rolę spikera podczas rozgrywek IV ligi.

Od prawie 28 lat jest animatorem życia kulturalnego naszego miasta, gdzie od tylu właśnie lat jest Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury. Organizuje i współorganizuje większość imprez miejskich, wiele z nich o randze wojewódzkiej, a nawet krajowej: Reggae Majówka, Przegląd Piosenki Poetyckiej, Festiwal Teatrów Dziecięcych, Dni Olesna i wiele innych.

Zasiada w jury wielu konkursów i przeglądów. Jest osobą o niespotykanym poczuciu humoru, która łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. Ceniony i lubiany przez młodzież. Osoba, na której można polegać. Zaangażowany w życie kulturalne miasta, któremu poświęca także wiele prywatnego czasu.

Kreuje kulturalną wizytówkę Olesna.


Anna Meryk

dsc_0098Jest nauczycielem. Pracę zawodową rozpoczęła w 1982 roku w Szkole Podstawowej w Borkach Małych, gdzie pełniła funkcję dyrektora.

Od 1996 roku jest dyrektorem Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich. Pod czujnym okiem pani dyrektor i nauczycieli, dzieci uczęszczające do szkoły zostały laureatami wielu konkursów gminnych powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Dzięki jej zaangażowaniu szkoła zdobyła liczne certyfikaty:

 • 2013 – „Szkoła w ruchu”
 • 2014 – „Szkoła gotowa na TIK”
 • 2014 – „Szkoła Odkrywców Talentów”
 • 2017- „ Szkoła Promująca Zdrowie”
 • 2017 – „Przyjaciel Opolskiej Przyrody”
 • 2018 – „Przyjaciel Misji”

Wykazuje się również swoją ofiarnością i bezinteresownością w licznych przedsięwzięciach z dziedziny oświaty, kultury i spraw społecznych.

Od 1991 roku pełni funkcję Przewodniczącej Parafialnego Zespołu Caritas- organizującego wiele programów charytatywnych np. wakacyjne wyjazdy dla dzieci.

Od 2009 roku sprawuje funkcję Sekretarza w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Borki Wielkie. Od 2010 roku jest także członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej, w ramach której wspiera się chorych i najuboższych.

Aktywnie uczestniczy w organizacji wielu spotkań i uroczystości, a część z nich odbywa się co roku m.in. :”Spotkanie ze św. Marcinem”, ‘Święto Piernika”, „Jasełka i spotkania przy Szopce w Borkach Wielkich”, Festyny Rodzinne.

Ma duży wkład w działanie promujące tradycję śląską. W 2000 roku utworzyła przy szkole Izbę Tradycji Śląskiej. Była organizatorem spotkań w ramach cyklu „Historia lokalna”. Współpracuje także z harcerzami Hufca ZHP Chorzów zapraszając ich na „Spotkania z Historią. Otrzymała miano „Przyjaciela Hufca ZHP Chorzów”.

Jest inicjatorem i koordynatorem licznych projektów PROW, FIO i Działaj Lokalnie. W ramach projektu „Przekraczamy granice” nawiązała partnerstwo z Szkołą w Oticach (Czechy).

Działalność kulturalna, oświatowa i charytatywna została wiele razy zauważona. Otrzymała m.in. nagrodę Burmistrza Olesna.

Za całokształt pracy otrzymałam wiele podziękowań, listów gratulacyjnych, nagród i wyróżnień np.::

 • 2015 rok – Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty
 • 2015 rok – January Starosty Oleskiego
 • 2016 rok – Złota Odznaka za Długoletnia Służbę
 • 2016 rok – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
 • 2016 rok – Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej (I miejsce w konkursie wojewódzkim)
 • 2017 rok – miano „Przyjaciela Hufca ZHP Chorzów”
 • 2018 rok – nominacja do Róży Powiatu Oleskiego – wyróżnienie Starosty

Laudacje – Urząd Miejski w Oleśnie.

Podziel się