Konieczny ponowny przetarg na modernizację basenu w Oleśnie

Konieczny ponowny przetarg na modernizację basenu w Oleśnie

Z powodu zbyt wysokiej oferty potencjalnego wykonawcy, gmina Olesno musi ponownie ogłosić przetarg na modernizację basenu przy ulicy Kościuszki w Oleśnie.

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji została oszacowana na 12.177.000,00 zł.

Otwarcie ofert w przetargu odbyło się 18.02.2019 r. Pomimo dużego zainteresowania przetargiem, licznych telefonów od potencjalnych wykonawców, złożona została tylko jedna oferta na kwotę 17.950.000,00 zł.

W związku z powyższym, w najbliższym czasie ponownie ogłoszony zostanie przetarg.


*- Informacja i zdjęcia: Urząd Miejski w Oleśnie.

Podziel się