„Mieszkanie plus” w Oleśnie przy ulicy Wachowskiej

„Mieszkanie plus” w Oleśnie przy ulicy Wachowskiej

Jeśli zastanawiasz się, czy ten projekt jest szansą dla Ciebie i Twojej rodziny – odpowiedź brzmi: zdecydowanie Tak, Program skierowany jest zwłaszcza do osób młodych, wychowujących dzieci  i osiągających umiarkowane dochody. Z programu „Mieszkanie Plus”, może skorzystać każda osoba fizyczna. Nie ma ustalonej górnej granicy wiekowej. 

Gmina Olesno będzie oferować bezpieczne warunki najmu, gwarantujące stabilizację w życiu rodzinnym i zawodowym. Program „Mieszkanie Plus” pozwoli też na efektywne – pod względem ekonomicznym i społecznym – wykorzystanie nieużywanych dziś gruntów Gminy Olesno,

Wsparcie Gminy Olesno w zakresie mieszkalnictwa jest potrzebne oleskim rodzinom, będącym na dorobku, którzy marzą o własnym kącie i możliwości wyprowadzenia się od rodziców. Przyszli lokatorzy będą też mogli skorzystać z dopłat do czynszu w ramach równoległego programu „Mieszkanie na start”.

60 mieszkań, jakie powstaną przy ulicy Wachowskiej w Oleśnie, będą się charakteryzować umiarkowanymi czynszami, dostępnymi także dla słabiej uposażonych rodzin. To pozwoli im m.in. ograniczyć konieczność zadłużania się oraz wzmocni ich mobilność i elastyczność na rynku pracy.

W pierwszej kolejności szansę na „Mieszkanie Plus” będą miały rodziny wielodzietne, osoby o stałych dochodach, zbyt niskich na uzyskanie kredytu hipotecznego, a zarazem zbyt wysokich, by otrzymać mieszkanie socjalne lub komunalne, osoby płacące podatek dochodowy na obszarze naszej gminy, osoby szczególnie pożądane na terenie Olesna (o określonym wykształceniu, pracujące w określonym sektorze itp.) oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej.

Program „Mieszkanie Plus” z pewnością jest szansą dla wielu mieszkańców Gminy Olesno, również dla tych pracujących za granicą Polski. Do tej pory w naszym regionie brakowało tak konkretnego wsparcia samorządu oleskiego w dążeniu do własnego lokum. Dlatego warto skorzystać z tej szansy.

Nie zwlekaj więc i przystąp do projektu wypełniając na początek ankietę, dotyczącą planowanego przedsięwzięcia. Ankieta jest do pobrania na stronie  www.olesno.pl i należy ją złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie lub wysłać poprzez e-maila na adres romank@olesno.pl. w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

Urząd Miejski

w Oleśnie

Ankieta do pobrania:

ankieta-mieszkanie-plus-urzad-miejski-w-olesnie-2019-04-18

Podziel się