• Home »
  • Informacje »
  • Podsumowanie projektu “Jak dobrze mieć sąsiada- olesko-kluczborsko inspiracje”

Podsumowanie projektu “Jak dobrze mieć sąsiada- olesko-kluczborsko inspiracje”

Podsumowanie projektu “Jak dobrze mieć sąsiada- olesko-kluczborsko inspiracje”

W środę 12 czerwca odbyło się spotkanie wstępnie podsumowujące realizację projektu “Jak dobrze mieć sąsiada- olesko-kluczborskie inspiracje”.

Z otrzymanej dotacji (20 tys. zł.) udało się wykonać już większość zadań, pozostała część – w najbliższym czasie. Środki na ten cel przekazała Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

W uroczystości podsumowania projektu – z ramienia samorządów lokalnych udział wzięli: Dariusz Morawiec – wiceburmistrz miasta Kluczbork, Janusz Wojczyszyn – sekretarz gminy Olesno i Norbert Hober – naczelnik Wydz. Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Oleśnie. Obecnością swoją zaszczycili także przedstawiciele instytucji i firm zaproszonych do współpracy.

W programie spotkania było zwiedzanie sanktuarium św. Anny i Siedmiu Źródeł (z prelekcją Oleskiego Muzeum Regionalnego), prezentacja multimedialna projektu, scenka ze spektaklu „Mały Ludzik i róże”, którą przygotowała Maria Mitrenga, piosenka tytułowa w wykonaniu zespołu wokalnego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie oraz mini – koncert solistów Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej w repertuarze Kabaretu Starszych Panów i wiele ciepłych słów, a dzień był wyjątkowo upalny. Spotkanie prowadziła Katarzyna Suchara.

Po poczęstunku pokazaliśmy naszym gościom to urokliwe miejsce w dolince.

Podsumowując, dzięki projektowi dwukrotnie gościliśmy kluczborczan w Oleśnie (20 lutego i 12 czerwca), wykonaliśmy mapki trasy rowerowej pomiędzy naszymi gminami oraz tablice z tą trasą i atrakcyjnymi miejscami, które warto zwiedzić w obu gminach. Naszym partnerem strategicznym w tej inicjatywie jest Urząd Miejski w Oleśnie i dzięki dobrej współpracy rozpoczęliśmy urządzanie dolinki nad Stobrawą, nad rzeką łączącą obie gminy. Mamy tam już 4 ławki zakupione w ramach projektu, w/w tablicę i 2 ule z Kluczborka, podarowane jako symbol naszego współdziałania w projekcie.

Urząd Miejski w Oleśnie ma w swoich planach ciekawe propozycje dalszego urządzenia tego miejsca.

Zakładamy, że w dolince nad Stobrawą powstanie m.in. przestrzeń edukacyjna, relaksacyjna, sportowa. Docelowo rozszerzy się ruch turystyki rowerowej. Liczymy na to, że partnerstwo lokalne, w którym wzięło udział wiele instytucji i firm – będzie się dalej rozwijać.

Przed nami w projekcie jeszcze udział w Opolskim Jarmarku Folkloru 22 czerwca w Kluczborku (zapraszamy, mamy wolne miejsca w busie).

Grupa Inicjatywna, której liderem jest Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Maria Mitrenga, Maria Podgórska) w Oleśnie realizowała to przedsięwzięcie z Miejskim Domem Kultury w Oleśnie (Ernest Hober), Publiczną Szkołą Podstawową w Wojciechowie (Waldemar Szydło) oraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy” z Kluczborka (Ewa Tabędzka).

Zrobiliśmy wspólnie kawał dobrej roboty.

Podziękowania dla wszystkich naszych lokalnych partnerów.

W imieniu Grupy Inicjatywnej
Maria Podgórska

Podziel się