I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Olesna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Boroszowie przy drodze powiatowej nr 1930 O, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 800/76 i 801/76 ha o łącznej pow. 0,2121 ha, kw nr OP1L/00030435/9.

Dla nieruchomości ustalono decyzją Burmistrza Olesna nr III-7331/121/09 zmienioną decyzją nr III.6730.156.2013 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z możliwością lokalizacji funkcji usługowej w parterze.

Cena wywoławcza: 46 000,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Nabywcy pokrywają koszty zawarcia umowy notarialnej. Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata.

Przetarg odbędzie się 03.10.2019 roku o godz. 1000 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 27.09.2019 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.

Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie: www.olesno.biuletyn.info.pl – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami – Przetargi na sprzedaż nieruchomości.

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103, tel.: 34/350-91-85.

Olesno, dnia 26 sierpnia 2019 roku

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Podziel się