Młodzi z Borek Wielkich wiedzą jak pomagać

Młodzi z Borek Wielkich wiedzą jak pomagać

Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach Wielkich realizuje projekt: „Reaguj, pomagaj, działaj”.

Jego głównym celem jest edukacja i integracja społeczności lokalnej i promowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy poprzez organizację szkoleń, warsztatów i imprez środowiskowych z praktyczną nauką reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Jednym z elementów projektu było szkolenie dorosłych mieszkańców sołectwa z zakresu pierwszej pomocy.

Powstały też „domki strażackie – makiety treningowe”. Makiety zaprezentowano już podczas dożynek gminnych 8 września oraz festynu wiejskiego 22 września. W trakcie imprez strażacy zorganizowali mini zawody strażackie dla dzieci.

Kolejne szkolenia zorganizowane zostały wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich i dzieci z Publicznego Przedszkola w Borkach Wielkich. Pierwsze spotkanie odbyło się 19 września, drugie 25 września.

Dzieci i młodzież szkolna podzieleni zostali na grupy, w których kolejno zapoznawali się z wyposażeniem jednostki OSP Borki Wielkie, przy pomocy fantomu praktycznie szkolili się z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pierwszej pomocy, ułożenia poszkodowanego w tzw. pozycji bocznej, itp. Do szkoleń użyto także domków strażackich i hydronetek, a każde dziecko prądem wody podanym z hydronetki miało możliwość „gaszenia pożaru”.

Szkolenia miały na celu nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy, poznania numerów alarmowych, właściwej reakcji w sytuacjach zagrożeń. Była to edukacja poprzez zabawę.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.

Hubert Imiołczyk

Podziel się