Wywóz śmieci – w jakich przypadkach trzeba zadbać o to samemu?

Wywóz śmieci – w jakich przypadkach trzeba zadbać o to samemu?

Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady dotyczące wywozu śmieci. Przed wprowadzeniem ustawy organizacja pozbywania się odpadów należała do właścicieli nieruchomości. Teraz zajmuje się tym gmina. Jednakże nie wszystkie nieczystości muszą być usuwane przez firmy współpracujące z jednostką budżetową. W pewnych przypadkach o wywóz śmieci trzeba zadbać samodzielnie.

Jaki rodzaj odpadów muszą wywozić gminy?

Wywóz śmieci realizowany przez gminy dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych. Powstają one w gospodarstwach domowych, a więc są związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Takie nieczystości nazywa się mianem bytowych. Do wskazanej kategorii zalicza się również odpadki, które pochodzą od firm i mają skład, a także charakter zbliżony do odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Wyklucza się tutaj odpady niebezpieczne i te, które pochodzą z prac remontowych.

Wywóz śmieci – odpady niebezpieczne

Gmina nie organizuje wywozu śmieci, które mogą mieć niebezpieczny charakter czy być trujące. Właściciel sam musi o to zadbać. Mowa tutaj o takich odpadach, jak sprzęt elektroniczny, baterie, a także preparaty i środki lecznicze. Przeterminowane lekarstwa należy dostarczyć do apteki, w których można je utylizować. Baterie zanosi się do określonych punktów, które zlokalizowane są na przykład w obiektach użyteczności publicznej. Wskazaną działalnością zajmują się również niektóre przedsiębiorstwa. Sprzęt elektroniczny nie może być wrzucany do pojemników na śmieci, ponieważ grozi za to mandat karny. Ważne jest to, aby elektronika poddana została utylizacji, gdyż zawiera niebezpieczne dla zdrowia związki. Stare urządzenia najlepiej zawieźć do placówek zajmujących się zbiórką elektrośmieci. W przypadku większego sprzętu można skontaktować się z firmą i zorganizować odbiór lodówki, czy pralki bezpośrednio z mieszkania.

Odpady powstałe na skutek prac remontowych

Samodzielny wywóz śmieci trzeba także przygotować w przypadku odpadów, które są rezultatem prac remontowych. Elementy wyposażenia, sprzęt AGD, RTV, pozostałości farb czy też rozpuszczalników oraz płytki, panele i gruz zawierają często  niebezpieczne dla środowiska dodatki, dlatego muszą być zutylizowane w odpowiedni sposób. W przypadku gruzu musimy nawiązać współpracę z firmą, która świadczy tego typu usługi. Bez problemów można ją znaleźć w Internecie, np. na Fixly.pl, gdzie wystarczy dodać zapytanie, a firmy z okolic Opola same skontaktują się ze zlecającym.

Warto pamiętać, że niedostosowanie się do przepisów wywozu śmieci grozi sankcją finansową, gdyż nie można wrzucać takich odpadów do kontenerów osiedlowych. Natomiast w przypadku posesji i domów jednorodzinnych firma zajmująca się wywozem śmieci, z którą współpracuje gmina, może odmówić zabrania zakazanych nieczystości.

Podziel się