Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o IV Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o IV Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O IV PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65, 284) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski, opisanych w KW OP1L/00016129/7, gdzie w działach III i IV nie ma zapisów obciążających, niżej wymienionych:

  1. Działki nr 2117 i nr 2119 o łącznej powierzchni 0,0965 ha, cena wywoławcza: 40 000,00 zł brutto; wysokość wadium: 4 000,00 zł, przetarg o godz. 9.30
  2. Działka nr 2121 o powierzchni 0,1049 ha, cena wywoławcza: 36 000,00 zł brutto; wysokość wadium: 3 600,00 zł, przetarg o godz. 10.00

Przetargi odbędą się dnia 4 września 2020r. w kolejności wymienionej powyżej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 11. Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej na każdą z nieruchomości należy wpłacić do dnia 31 sierpnia 2020r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54- 8909- 1058- 2005- 0000- 0013- 0005.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 11 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 26 lub 56 oraz na stronie www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl .

Podziel się