Rusza drugi etap wycinki drzew pod obwodnicę Olesna

Rusza drugi etap wycinki drzew pod obwodnicę Olesna

Od 1 października rusza II etap wycinki drzew i krzewów pod obwodnicę Olesna. W sumie planowana powierzchnia wylesienia pod obwodnicę to około 100 hektarów.

Wycinka lasów konieczna do budowy rozpoczęła się na początku 2020 roku i zakończyła 29 lutego. Podczas niej uporządkowano około 40 ha powierzchni leśnej.

W związku z planowanymi pracami część lasów na terenie oleskiego nadleśnictwa zostanie zamknięta.

– Szanowni mieszkańcy Olesna i okolic oraz turyści! Informujemy, że ścieżka edukacyjna „Przez oleskie bory” od dnia 1 października br. będzie niedostępna. Prosimy o zaniechanie wycieczek pieszych i rowerowych w rejony prowadzonych prac, zachowanie bezpiecznych odległości i przestrzeganie ustanowionych zakazów wstępu i wjazdu – czytamy na oficjalnym profilu Nadleśnictwa Olesno.

Przypominamy

Obwodnica Olesna ma zostać wybudowana w wariancie północnym i będzie mieć niespełna 25 kilometrów. Będzie ona odcinkiem drogi ekspresowej S11, która docelowo ma mieć ponad 550 kilometrów długości. Korytarz tej drogi w większości prowadzi śladem obecnej drogi krajowej nr 11. Droga ekspresowa S11 ma być jedną z najważniejszych dróg prowadzących z północy na południe Polski (Kołobrzeg-Poznań-Bytom).

Wariant północny obwodnicy Olesna będzie przebiegać w większości lasami, dlatego trzeba wyciąć ich sporą powierzchnię.

Jedyny węzeł w gminie Olesno znajdować się będzie przy ulicy Gorzowskiej, a to oznacza, że węzeł jednej z najważniejszych dróg ekspresowych w Polsce będzie zlokalizowany kilkaset metrów od oleskiej strefy inwestycyjnej, co ma zwiększyć wartość lokalnych terenów.

Damian Pietruska

Podziel się