Piecza zastępcza, jak funkcjonuje w powiecie oleskim?

Piecza zastępcza, jak funkcjonuje w powiecie oleskim?

Opieka nad dzieckiem to niełatwe zadanie. Podejmując się tego, człowiek bierze na siebie odpowiedzialność za życie drugiego człowieka. Dla niektórych jest to zbyt trudne, a dla innych jest to powołanie, droga życia, którą zamierzają kroczyć. Tacy ludzie, którym przyświeca cel pomocy dzieciom, tworzą rodziny zastępcze.

Rola rodzicielstwa zastępczego wiąże się z aktywną pomocą dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinach, z których pochodzą. Czasem do takiej sytuacji doprowadzają nałogi rodziców, przemoc i zejście na drogę przestępczą, czasem jest to tragiczny wypadek i przedwczesne odejście. W takim momencie pojawia się ratunek dla dzieci pozbawionych opieki w postaci rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Idea, która przyświeca pieczy zastępczej, to stworzenie dzieciom i tym najmłodszym i tym trochę starszym poczucia domowej, rodzinnej opieki i atmosfery. Nowy dom, stworzony w formie rodzinnej pieczy zastępczej, jest ostoją dla dzieci doświadczonych przez los.

Zdarza się, że rodziną zastępczą zostają członkowie rodziny dziecka, dziadkowie czy starsze rodzeństwo, wtedy jest mowa o spokrewnionej rodzinie zastępczej. Są też dalsi krewni lub obce osoby, które stają się dla dzieci środowiskiem rodzinnym i wtedy można mówić o rodzinie zastępczej niezawodowej. Natomiast rodziną zastępczą zawodowa można zostać, gdy misja wychowywania i pomocy dzieciom staje się dla człowieka pracą. Wszelkie warunki, które trzeba spełnić, aby stać się taką formą pieczy zastępczej, zawarte są w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

W powiecie oleskim funkcjonuje obecnie trzydzieści siedem rodzin zastępczych i jeden rodzinny dom dziecka, w których przebywa sześćdziesiąt dzieci. Każda z rodzin ma swoją własną, unikatową historię, a każde z dzieci bagaż doświadczeń. Z takiego połączenia, w którym z jednej strony mamy do czynienia z ludźmi o wielkich sercach, a z drugiej z zagubionymi dziećmi, wychodzi niesamowite połączenie miłości, wiary i współpracy. Altruizm i empatia ze strony rodziców zastępczych dają nadzieję na lepsze jutro.

Wiele dzieci potrzebuje pomocy i wsparcia. Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Oleskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, które mieści się pod adresem ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno. Pracownicy dokładają wielu starań, aby świadczyć pomoc zarówno rodzinom zastępczym, jak i dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej. Osoby, które są chętne do tego, by nieść dobro w postaci tworzenia rodziny zastępczej, mogą zgłaszać się do PCPR w Oleśnie osobiście, lub pod numer telefonu 34 350 51 25. W tej placówce można pozyskać wszelkie informacje na temat pieczy zastępczej, otrzymać porady psychologiczne i prawne.

Można powiedzieć, że Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie otaczają opieką i wsparciem wszystkie osoby decydujące się na podjęcie roli opiekunów zastępczych oraz dzieci. Rodziny zastępcze nie są pozostawiane samotnie w swojej misji niesienia pomocy.

„Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”, taką myślą można podsumować to, czym jest piecza zastępcza. Ofiarowanie dziecku tego, czego nie dostało w rodzinie biologicznej jest szansą na nowe życie, wskazaniem dobrej drogi i spojrzenia na świat. Powiat oleski wspomaga rodziny zastępcze i dzieci w ich wspólnej drodze. Nie bójmy się pomagać, bo dobro wraca.


*- Informacja i grafika: PCPR Olesno.

Podziel się