Trzy przedszkola w jednym. W Oleśnie powstanie Zespół Przedszkoli

Trzy przedszkola w jednym. W Oleśnie powstanie Zespół Przedszkoli

Od 1 września w Oleśnie powstanie Zespół Przedszkoli nr 1 z siedzibą w Oleśnie przy ulicy Krasickiego, który połączy trzy dotychczasowe przedszkola: Publiczne Przedszkole nr 4 w Oleśnie, Publiczne Przedszkole w Borkach Małych i Publiczne Przedszkole w Łowoszowie.

Oznacza to, że te placówki nie będą już samodzielnymi tworami z własną dyrekcją, ale jednym zespołem przedszkolnym. Zmianę struktury tłumaczył na sesji Janusz Wojczyszyn, sekretarz gminy Olesno.

– Trzy przedszkola, które mieszczą się w obwodzie jednej szkoły zgodnie z prawem oświatowym mogą być połączone w jeden zespół. Żadne z tych przedszkoli nie traci swojego statusu, przedszkola te mają swoje rady pedagogiczne, a utworzenie zespołu powoduje bardziej elastyczny i racjonalny sposób zarządzania tymi placówkami i to jest główna przyczyna wprowadzenia zespołu przedszkoli. Żadnych zmian, związanych z ilością oddziałów czy ilością zatrudnionych osób, nie ma.

Zamiast trzech dyrektorów każdej z placówek, całym zespołem przedszkoli będzie zarządzał jeden dyrektor.

sesjaPowstanie Zespołu Przedszkoli zostało jednomyślnie przegłosowane podczas sesji Rady Miejskiej w Oleśnie w czwartek 28 kwietnia. Podczas tej sesji poruszono również temat przyjęcia dzieci z nowym rokiem szkolnym do przedszkoli.

– Dostaję telefony od rodziców, ponieważ podobno brakuje już miejsc w przedszkolach. Czy będziemy otwierali nowy oddział? – dopytywał Henryk Kucharczyk, przewodniczący rady.

Sekretarz nie zdradził, czy i gdzie zostanie utworzona nowa grupa przedszkolna.

– Jesteśmy w trakcie analizowania tej sytuacji. W maju wszyscy rodzice otrzymają informację o tym, gdzie wskażemy miejsce dodatkowego przedszkola. Zobaczymy jeszcze, w jaki sposób to rozwiążemy, ale wiemy o tej sytuacji, analizujemy ją i podejmiemy stosowne decyzje – mówił Janusz Wojczyszyn.

Damian Pietruska

 

Podziel się