Emerytowani rzemieślnicy i pracownicy cechu na corocznym spotkaniu

Emerytowani rzemieślnicy i pracownicy cechu na corocznym spotkaniu

Oleski Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości tradycyjnie zorganizował coroczne spotkanie emerytowanych rzemieślników i pracowników biura cechu. Do tradycji powrócono po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.

W tym roku spotkanie odbyło się w czwartek 19 stycznia. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa emerytów, nadal aktywnych zawodowo. Gości serdecznie przywitał, z ramienia zarządu, starszy cechu Alojzy Bardorz, podstarszy Manfred Szropa, sekretarz Edward Bartyla i kierownik biura cechu Paweł Miozga. Z uwagi na rozpoczynający się rok, wszystkim złożono noworoczne życzenia.

W trakcie spotkania poinformowano seniorów o bieżących sprawach cechu, ale także wskazywano na problemy bieżące lokalnego rzemiosła. Seniorzy wspominali czasy swej aktywności w oleskim cechu. Pracownicy biura cechu przygotowali poczęstunek. Imprezę uświetniła młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie z opiekunem Sebastianem Joklem, która zaśpiewała z seniorami kolędy.


*- Informacja i zdjęcia: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

Podziel się