Róże Olesna i Zasłużeni dla Ziemi Oleskiej w 2023 roku

Róże Olesna i Zasłużeni dla Ziemi Oleskiej w 2023 roku

Od wręczenia nagród Róże Olesna oraz Zasłużony dla Ziemi Oleskiej rozpoczęły się tegoroczne Dni Olesna. Inauguracja obchodów święta miasta odbyła się w piątek 28 lipca w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

W tym roku były dodatkowe powody do świętowania – 15. rocznica partnerstwa miast Olesno – Zalakaros oraz 815. urodziny Olesna.

Wyjątkowej oprawy uroczystości nadały występy miejskiego chóru “Olensis” pod dyrekcją Kariny Duch oraz uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oleśnie oraz Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie. Szczególnym akcentem z okazji jubileuszu partnerstwa był występ Ádáma Szabó – węgierskiego muzyka, piosenkarza i akordeonisty.

Przedstawiamy sylwetki tegorocznych nagrodzonych:

Róże Olesna 2023 otrzymali:

FERENC NOVÁK 

Włodarz miasta partnerskiego z Olesnem, zasłużony samorządowiec o wysokich kompetencjach, które rozwijał podczas studiów historycznych, ukończonych w 1983 r.  na Uniwersytecie Janusa Pannoniusa, studiów relacji społecznych w Wyższej Szkole Berzsenyi Dániel (Daanjel Berżeni) oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu turystycznego ukończonych w 2002 r  w Budapesztańskiej Szkole Wyższej.

Kultura i turystyka miasta, będącego jednym z najnowocześniejszych kurortów Węgier, malowniczo otoczonego wzgórzami i winnicami stała się jego priorytetem w życiu zawodowym. Przez osiem lat, począwszy od 1982 r. był dyrektorem Domu Kultury, ogromną wagę przywiązywał do kontaktów partnerskich, za które był odpowiedzialny. W latach 1995–2008 pełnił funkcję kierownika Biura Turystyki i Kultury w Zalakaros. W latach 1995-2002 był przewodniczącym towarzystwa turystyczno-kulturalnego w tym mieście. W latach 2002-2010 służył społeczności lokalnej jako Radny Rady Miejskiej, zaś od  2010 r. pełni urząd burmistrza oraz prezesa Towarzystwa Regionalnego miasta Zalakaros.

Brał czynny udział w budowaniu marketingu marki miasta, którym zarządza, przewodnicząc często różnorodnym targom turystycznym. Promuje swoje miasto kochane na rynku wydawniczym jako współautor monografii o Zalakaros oraz publikacji o szczepach winogron w tym mieście. Jest ponadto autorem różnorodnych folderów turystycznych, planów rozwoju jak również wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz artykułów i publikacji o Zalakaros.

Za swoją aktywność na niwie kulturalno-turystycznej został w 1989 r. wyróżniony Odznaką Honorową przez  Ministra Kultury, a także licznymi nagrodami lokalnymi. W 2012 r. wyróżniono go medalem Burmistrza za współpracę z partnerskim miastem Pulcheim w Niemczech. W następnym roku został odznaczony medalem  „Zasłużeni dla Ziemi Oleskiej”. Postrzegany jako jeden z liderów węgierskich turystyki, przewodniczy targom turystycznym, jest członkiem zespołu pieśni ludowych Dalarda Vegyeskar, lata balonem zdobywając nawet złoty medal drużyny narodowej, a także otrzymał Węgierską Nagrodę Szachową.

Propagator lokalnej kultury, promotor wielu przedsięwzięć, organizator konkursów winiarskich jako mecenas uprawy winorośli i wina oraz wielu innych inicjatyw społeczno-kulturalnych jawi się jako człowiek wielu talentów w wielu dziedzinach.


JERZY PRZYBYŁA

Jego twórcze myślenie jest drogą do tworzenia kreatywnych projektów, opartych na klasycznej koncepcji zachowania trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna. Opolski architekt urbanista. Współautor pierwszego Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta i gminy Olesno. Przez wiele lat, począwszy  od 2007 r.  przewodniczył Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Współautor dokumentów planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Olesno oraz licznych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Jest twórcą wielu rozwiązań architektonicznych na terenie naszego miasta. Między innymi opracował koncepcję i projektował budynki usługowe w pobliżu Kościoła św. Michała, był także twórcą projektu zabudowy ulicy Wielkie Przedmieście.

Jako dyrektor „Investprojektu” w Opolu kierował zespołem, który tworzył koncepcję budowy zespołów mieszkaniowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie. Miał znaczący wpływ na zamontowanie systemu przeciwpożarowego w Kościele św. Anny w Oleśnie. Brał aktywny udział w projektowaniu i realizacji ostatnich znaczących inwestycji w naszym mieście, takich jak: rewitalizacja rynku, rewitalizacja oleskiej promenady, budowa centrum przesiadkowego przy ul. Sądowej w Oleśnie. Dla niego architektura to inspirujący klimat i piękno oraz pasja tworzenia w kontekście czasu, natury, kultury oraz miejsca. A tym miejscem stało się także  Olesno, któremu nadał nową szatę architektoniczną. Pokochał to miejsce także  dzięki swojej żonie rodowitej oleśniance.


JAN PISAREK

Związany z Ziemią Oleską i Bodzanowicami od urodzenia. Jest aktywnym działaczem społecznym, podejmuje wiele inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Jest bardzo dobrym organizatorem. Z wielkim przywiązaniem i szacunkiem do ziemi prowadził własne gospodarstwo rolne, pracując jednocześnie w Spółdzielni Kółek Rolniczych, a następnie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bodzanowicach.

Jako dobry gospodarz, szanujący etos ciężkiej pracy na roli oraz tradycję zyskał poważanie i szacunek w swojej ojcowiźnie co zaowocowało wyborem jego osoby na urząd sołtysa Bodzanowic. Od 1999 r. nieprzerwanie -szóstą kadencję jest Gospodarzem wsi, którego zdolności przywódcze znacząco wpływają ma społeczną aktywność mieszkańców. Swoją funkcję traktuje jako odpowiedzialne zadanie i wielki obowiązek, wobec mieszkańców, którzy zawierzają sołtysowi sprawy życia codziennego, ponieważ wiedzą, że mogą polegać na swoim przedstawicielu.

Jego otwarte serce i gotowość do pomocy i to od najmłodszych lat, związały go z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowicach. Jest rycerzem św. Floriana, żołnierzem armii dobrego dzieła, twardy dla siebie, ale wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. Poważany samorządowiec, społecznik,  prywatnie ojciec i dziadek, niebawem będzie obchodził złote gody związku małżeńskiego. Służba swojej małej Ojczyźnie daje mu poczucie spełnienia oraz wiele satysfakcji, a wsparcie i zaangażowanie mieszkańców Bodzanowic w myśl przysłowia „Tyle sołtys może, ile wieś mu pomoże” są jego życiowym drogowskazem.


Medale “Zasłużony dla Ziemi Oleskiej” otrzymali:

GERARD LIGUS

Sumienny, dokładny, precyzyjny i bardzo skromny – reprezentuje śląski etos pracy. Urodzony w Oleśnie w 1958 r. Po edukacji w SP w Boroszowie i w Biskupicach, oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie, ukończył 1982 r. studia na Politechnice Częstochowskiej, na kierunku Inżynierii Środowiska.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z Oleskim Wodociągami. Po studiach rozpoczął pracę w Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oleśnie na stanowisku stażysty. W wyniku kolejnych przekształceń pracował w poszczególnych samorządowych zakładach budżetowych zdobywając kolejne szczeble zawodowe od inspektora ds. technicznych do kierownika zakładu oraz członka jednoosobowego zarządu spółki.

Gdy przyszedł do pracy sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej znajdowała się jedynie w Oleśnie i liczyła odpowiednio 29 km i niecałe 10 km. Obecnie sieć wodociągowa jest we wszystkich wioskach gminy Olesno i liczy około 216 km. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa zakładu i gminy powstało w całym tym ponad 40-letnim okresie wiele inwestycji służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę oraz odprowadzaniu ścieków. Najważniejsza z nich to ta realizowana pod koniec życia zawodowego, a mianowicie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” .

Jego solidarność zawodowa, rzetelność,  uczciwość,  szacunek do przełożonych i innych pracowników to wartości, które powinny być normą współczesnej mentalności społecznej.


ANDRZEJ SUDER

„Nie odmawiaj pomocy dar krwi jednoczy” stało się jego życiowym mottem. 35 lat temu został obywatelem naszego miasta za przyczyną  ślubu z żoną Barbarą. Pasjonat historii, szczególnie II wojny światowej i najnowszej, który hołduje znanej maksymie „Przeszłość, jeśli jej nie zapomnisz, stanie się drogowskazem w przyszłość”.

Ukończył studia historyczne w WSP w Opolu, studia podyplomowe m.in. Edukacja dla bezpieczeństwa w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Rozpoczął pracę w SP w Wysokiej, w której pełnił funkcję dyrektora w latach 1997-1999. Od 1999 r. jest nauczycielem historii, wiedzy i społeczeństwa,  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie.

Bardzo aktywny w sferze społeczno-edukacyjnej, jest członkiem zarządu OSP Olesno jako opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, prelegent spotkań muzealnych i spotkań z historią lokalną, współautor filmów dokumentalnych „Olesno w 1945 r.” i „Stan wojenny w Oleśnie”, do których zainspirował młodzież.

Od 15 lat jest promotorem akcji krwiodawstwa w Oleśnie, podczas której oddano 917 litrów krwi. W latach 2019, 2021, 2022 olescy krwiodawcy zajęli I miejsce w etapie wojewódzkim Turnieju „Młoda Krew ratuje Życie”, zaś w 2015 r. zajęli I miejsce na szczeblu  ogólnopolskim. Ponadto jest organizatorem rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, oleska drużyna trzykrotnie zajęła II  miejsce na etapie wojewódzkim. Dzięki niemu Olesno krwiodawstwem stoi. Wyróżniony brązową odznaką  „Za zasługi dla Pożarnictwa” oraz Odznaką Honorową PCK IV stopnia.

Jego społeczne zaangażowanie jest doskonałym przykładem bezinteresownej, a jednocześnie bezcennej pomocy.  Dzięki takim ludziom jak on świat staje się lepszy, a Olesno wyrasta na lidera w dzieleniu się życiem.


RENATA BUCZEK

Rodem z „zielonej Gminy” naszego powiatu- z Zębowic, pasjonatka stylistyki fryzur. Zawodu fryzjera uczyła się najpierw w Kluczborku. Nieustannie doskonaliła swoje umiejętności, szkoląc się w prestiżowych ośrodkach w kraju i zagranicą. „Jeśli chcesz być dobry, ucz się od najlepszych”. Ambitnie edukowała się u najlepszych jak chociażby w Akademii L’Oréal w Paryżu.

Reprezentując tzw. starą, solidną gwardię w swojej branży, nie dała się zdeklasować młodszej konkurencji, ciągle jest twórczym duchem, artystką, stylistką i projektantką. 40 lat minęło jak jeden dzień kiedy otworzyła w 1983 r. własny salon fryzjerski. Drugi, w klimatycznym  lokalu przy ulicy Labora. W latach 90. XX  prowadziła także salon w Kuczborku. Ostatecznie,  po dzień dzisiejszy, jej fryzjerskie atelier mieści się w starej kamienicy przy ulicy Lompy.

Wizyta w jej salonie jest rytuałem i estetycznym przeżyciem. Jest fanem klasyki, harmonii i tradycyjnej szkoły, w której dobre cięcie jest podstawą rzeźby nawet najbardziej nowoczesnej fryzury. A modeluje bardzo współcześnie inspirując się najciekawszymi, światowymi trendami. Uczestniczyła w wymianie gospodarczej prowadzonej przez Izbę Gospodarczą w Opolu, zdobywając wiedzę między innymi w Stuttgarcie. Jest aktywnym członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnie. Jako mistrz fryzjerstwa wyszkoliła już podczas swojej bogatej kariery ponad 100 uczennic toteż została wyróżniona Srebrną i Złotą Odznaką  „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”.


ANDRZEJ SKWARA

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” uczynił swoją dewizą. Urodzony w Bodzanowicach, od zawsze związany z gminą Olesno. Pragnąc zdobyć zawód z przyszłością, a także pod napięciem uczył się fachu elektryka w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie.

Po ukończeniu szkoły podjął pracę w firmie Tauron SA – punkcie obsługi klienta Olesno, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1987 r. zamieszkał w Łowoszowie stając się animatorem społecznej aktywności w tej podoleskiej wiosce.

Będąc człowiekiem bardzo otwartym i  zaangażowanym podjął się służby w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jako strażak ochotnik jest nie tylko członkiem zespołu, ale prawdziwym liderem. Już trzecią kadencję pełni funkcję Prezesa OSP w Łowoszowie. Nie tylko dba o  pielęgnowanie wypracowanych przez minione pokolenia strażackich tradycji, ale też o twórczy ich rozwój.

Zawsze można na niego liczyć, zarówno w akcjach ratunkowych, jak i organizacji różnego rodzaju imprez sportowych, kulturalnych czy festynów. Ochotnicze Straże Pożarne to prawdziwe centra kultury w lokalnym środowisku. Trudno wyobrazić sobie życie tych małych wspólnot bez aktywności liderów. Jakże często są nimi strażacy ochotnicy w gminach, dla których nadrzędnym celem jest  powodzenie obywateli i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i solidarności. Jako prezes OSP swoją aktywnością dąży do wzmocnienia doświadczenia  tożsamości lokalnej, etosu strażaka-ochotnika oraz dumy z dorobku  mieszkańców Łowoszowa.


*- Informacja: Urząd Miejski w Oleśnie.

Podziel się