• Home »
  • Informacje »
  • “Jesteśmy już pełnoletni” otwarcie wystawy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach

“Jesteśmy już pełnoletni” otwarcie wystawy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach

“Jesteśmy już pełnoletni” otwarcie wystawy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach

„Jesteśmy już pełnoletni” to tytuł siódmej wystawy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach, prezentowanej w Oleskim Muzeum Regionalnym, której otwarcie miało miejsce w środę 20 września.

ŚDS w Sowczycach jest domem integracji, pełnym ciepła, dającym poczucie bezpieczeństwa i spełnienia 45 podopiecznym niepełnosprawnym intelektualnie. Tam mogą aktywnie rozwijać swoje pasje i zdolności, uczyć się samodzielności i umacniania więzi ze środowiskiem. Założycielem domu, który powstał 1 września 2005 r., była Elżbieta Polak, dyrektor Domu Dziecka w Sowczycach. Początkowo działał wraz z Domem Dziecka w strukturach Domu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sowczycach. Po rozdzieleniu placówek w 2006 r. na drodze konkursu wyłoniono nową dyrektor Katarzynę Balcerzak, która z wielkim oddaniem kieruje placówką nadal. ŚDS w Sowczycach  jest powiatowym ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych umysłowo.

Ośrodek mieści się w klimatycznym miejscu, w otoczeniu pięknego parku. Pałacyk hrabiów von Gessler w Sowczycach został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przypałacowy park jest doskonałym miejscem wypoczynku na świeżym powietrzu. Dom pomaga w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Tę bogatą gamę działań prowadzi wykwalifikowana kadra: terapeuci, fizjoterapeuci, pedagog-logopeda, psycholog i opiekunowie.

Uczestnicy Domu mają do dyspozycji sale: do kinezyterapii, muzykoterapii, terapii zajęciowej, doświadczania świata, stolarsko-techniczną, zabaw i rekreacji, balową, telewizyjną, siłownię, zabiegową, kuchenną z aneksem jadalnym oraz gabinety: psychologa i logopedyczno-pedagogiczny.

Kształtowanie poczucia własnej wartości prowadzone jest nie tylko poprzez wielorakie terapie, a także udział w konkursach, plebiscytach, zawodach sportowych, warsztatach aktorskich, wystawach, festynach, przeglądach, przedstawieniach teatralnych, wycieczkach, zajęciach z hipoterapii, piknikach rodzinnych, ekologicznych, w zajęciach kulinarnych.

Uczestnicy tworzą gazetkę „Słonecznikowe Wieści” pisząc artykuły, robiąc zdjęcia. Ważna jest ścisła współpraca z rodzicami i opiekunami, dla których organizowane są szkolenia, spotkania ze specjalistami, imprezy kulturalno-turystyczne. ŚDS za swoją działalność w 2008 r. został wyróżniony przez kapitułę miesięcznika Bariery statuetką „Emil 2008” za przełamywanie barier w środowisku osób niepełnosprawnych.

Dom mottem swojej działalności uczynił zdanie Matki Teresy z Kalkuty: „Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu, ale bez niej ocean byłby uboższy”. Dzięki temu podopieczni zdobywają poczucie bycia pełnowartościowymi, uzdolnionymi w wielu kierunkach ludźmi. A różnorodne ich talenty szlifowane pod wnikliwym okiem opiekunów stworzyły wspaniałą kolekcję prac eksponowanych na wystawie. Wystawa jest bogata, kolorowa, jej motywem przewodnim jest słonecznik – symbol Domu.

Wystawa jest  czynna do 15 listopada br. Zapraszamy!


*- Informacja i zdjęcia: Oleskie Muzeum Regionalne.

Podziel się