• Home »
  • Informacje »
  • Druhowie z powiatu oleskiego zakończyli szkolenie podstawowe strażaka ratownika

Druhowie z powiatu oleskiego zakończyli szkolenie podstawowe strażaka ratownika

Druhowie z powiatu oleskiego zakończyli szkolenie podstawowe strażaka ratownika

31 druhów zakończyło szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu oleskiego.

Szkolenie odbywało się od 20 sierpnia do 24 września w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do uczestniczenia w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wypracowanie nawyków przestrzegania zasad BHP, umiejętności posługiwania się sprzętem ratowniczym podczas prowadzonych działań oraz umiejętności pracy w zespole.

Szkolenie ukończyło 31 druhów, którzy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny oraz zaliczyli test w komorze dymowej. W ramach kursu podstawowego druhowie uzyskali również:

  • uprawnienia z zakresu obsługi sieci radiowych UKF PSP,
  • przeszkolenie okresowe z zakresu BHP,
  • przeszkolenie z zakresu współdziałania z LPR.

Gratulujemy pozytywnego ukończenia szkolenia!


*- Informacja i zdjęcia: KP PSP Olesno.

Podziel się