Wręczenie promes na remont zabytków w gminie Olesno i powiecie oleskim

Wręczenie promes na remont zabytków w gminie Olesno i powiecie oleskim

Beneficjenci Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków odebrali promesy na inwestycje związane z pracami remontowymi, konserwatorskimi lub restauratorskimi obiektów zabytkowych. Promesy były wręczane przez poseł Violettę Porowską w Urzędzie Miejskim w Oleśnie w środę 4 października.

– Nasz rząd stawia między innymi na wsparcie zabytków, o których remontach nawet kiedyś nie marzono, czyli o zabytkach sakralnych – mówi posłanka Violetta Porowska. – Będziemy dzisiaj wręczali dwanaście promes. Wraz z tymi pieniędzmi idą realne efekty, możliwość odrestaurowania, wyremontowania, czegoś, co jest naszym dziedzictwem, co jest naszą spuścizną. Coś co daje nam poczucie tożsamości z tą ziemią.

Sporo inwestycji będzie realizowanych w gminie Olesno.

– Liczba zabytków, które będą poddawane rewitalizacji na terenie powiatu jest naprawdę niespotykana. Te inwestycje w dużej mierze dotyczą obiektów sakralnych, a są to perły Ziemi Oleskiej. Możemy być pozytywnie nastawieni na odtwarzanie tych wspaniałych obiektów, które budowali nasi przodkowie często kilkaset lat temu – mówi Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna.

Jednym z beneficjentów jest także Starostwo Powiatowe w Oleśnie. Oleski starosta odebrał aż promesy na remont zabytków.

– Cieszę się, że otrzymaliśmy tak duże środki na remont zabytków na terenie powiatu oleskiego, bo wiemy, że potrzeby są jeszcze znaczne – mówi Roland Fabianek, starosta oleski. – Obiektów jest bardzo dużo, a samorządy i właściciele nie zawsze są w stanie z tym sami sobie poradzić, więc dobrze, że takie fundusze się znalazły. – Wiemy także, że nas wszystkich czeka teraz spory wkład pracy, żeby udało się dobrze przeprowadzić przetargi, wybrać dobre firmy, a inwestycje osiągnęły swój efekt.

Wykaz przyznanych środków:

Gmina Olesno:

1. „Prace remontowe przy zabytkowym budynku dawnej Katolickiej Szkoły Powszechnej (Ludowej) w Oleśnie” – 818 772,00 zł – promesę odebrał dyrektor Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Oleśnie Adam Adamski

2. „Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kolumnie Maryjnej na Rynku w Oleśnie” – 175 326,22 zł – promesę odebrał Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

3. „Remont elewacji bocznych zabytkowego Ratusza w Oleśnie” – 310 464,44 zł – promesę odebrał Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

4. „Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Rocha w Grodzisku” – 309 753,65 zł – promesę odebrał wikary Parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie ks. Dawid Górniak

5. „Remont zdegradowanych ścian wieńcowych na styku prezbiterium i loży w zabytkowym kościele drewnianym w Wachowie” – 210 950,00 zł – promesę odebrał ks. Henryk Kontny

6. „Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele św. Marii Magdaleny w Boroszowie” – 150 708,45 zł – promesę odebrał ks. Andrzej Flak

7. „Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie” – 197 680,00 zł – promesę odebrał przedstawiciel Rady Parafialnej p. Waldemar Dragon

8. „Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy drewnianym kościele w Borkach Wielkich oraz przy rzeźbach i obrazie z tego kościoła” – 127 889,71 zł – promesę odebrał Ojciec Grzegorz Pampuch

9. „Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła filialnego pw. św. Antoniego Paderewskiego w Sowczycach” – 129 078,63 zł – promesę odebrał ks. Norbert Panusz


Powiat Oleski – promesy odebrał Starosta Oleski Roland Fabianek:

1. Zachowanie historycznej substancji zabytkowego pałacu w Sowczycach, ul. Długa 37 – 313 600,00 zł

2. Zachowanie historycznej substancji zabytkowego pałacu w Radawiu, ul. Żwirowa 1 – 480 200,00 zł

3. Odnowienie pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim – 784 000,00 zł


Damian Pietruska

Podziel się