Spada liczba obcokrajowców zgłoszonych w ZUS na Opolszczyźnie

Spada liczba obcokrajowców zgłoszonych w ZUS na Opolszczyźnie

Po raz pierwszy od wielu miesięcy na Opolszczyźnie spadła liczba cudzoziemców zgłoszonych w ZUS. W skali kraju utrzymuje się rosnący trend zgłoszeń do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób z innym paszportem niż polski.

Według danych ZUS z końca września tego roku, do ubezpieczeń społecznych w tej instytucji zgłoszonych było niemal 1 mln 112 tys. osób, które wskazały inne obywatelstwo niż polskie. To progres wobec wskaźników ZUS sprzed kilku miesięcy. Jeszcze pod koniec maja br. cudzoziemców było 1 mln 85 tys., a to oznacza, że w ciągu czterech miesięcy przybyło około 26 tys. ubezpieczonych obcokrajowców. Taki kierunek nie ma odzwierciedlenia w województwie opolskim.

– Województwo opolskie, choć najmniejsze i z najniższą liczbą mieszkańców, od lat cieszyło się powodzeniem wśród cudzoziemców, którzy legalnie pracowali, a przez to składkowali w ZUS. Od maja grono ubezpieczonych obcokrajowców w regionie nie tylko nie powiększyło się, a minimalnie uszczuplało. Ostatniego dnia września opolski oddział ZUS notował dokładnie 26 613 osób z innym paszportem niż polski, a pod koniec maja było to 26 769 ubezpieczonych – wylicza Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego i dodaje: – Dotychczas razem z tendencją krajową w regionie obserwowaliśmy jedynie wzrost, a obecnie notujemy mniej ubezpieczonych obcokrajowców w regionie, choć nie jest on spektakularny.

Najliczniej reprezentowaną grupą cudzoziemców w Polsce, których pracodawcy zgłaszają do ubezpieczeń społecznych są obywatele Ukrainy. W rejestrach ZUS jest ich ponad 753 tys. (31 maja br. było 745 tys.). Drugie miejsce pod względem liczebności zajmują Białorusini, których jest przeszło 126 tysięcy (w maju – 120 tys.). Trzecią, co do liczebności narodowością są Gruzini – pod koniec września ZUS rejestrował niemal 27 tys. osób z tym obywatelstwem (w porównaniu do maja to spadek o ponad 300 ubezpieczonych).

We wrześniu br. ZUS w całej Polsce przyjął zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych od osób deklarujących niemal 200 narodowości, a po raz pierwszy milion obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS stwierdzono w połowie 2022 r. Dane ZUS z września mówią o 6,4 proc. wzroście zarejestrowanych cudzoziemców w porównaniu do tego samego miesiąca 2022 r.

W województwie opolskim do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych są zgłoszone osoby legitymujące się paszportami co najmniej 65 państw. Na czele są obywatele Ukrainy – 21 498 (w maju 2023 r. – 21 625). Nieco wzrosła osób z obywatelstwem białoruskim – 968 (w maju br. – 950). Wyraźnie mniej jest Mołdawian, bo 746 w porównaniu do 819 w maju oraz Gruzinów, których jest 670, podczas gdy w maju br. gruzińskie obywatelstwo deklarowało 760 ubezpieczonych.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się