W Dobrodzieniu zamontowano defibrylator AED dostępny przez całą dobę

W Dobrodzieniu  zamontowano defibrylator AED dostępny przez całą dobę

Dzięki programowi Polskich Sieci Energetycznych “Wzmocnij swoje otoczenie” na budynku remizy OSP Dobrodzień zamontowano ogólnodostępną kapsułę z z defibrylatorem AED, która jest do dyspozycji podczas nagłych wypadków przez 24h/dobę.

– Dzięki wsparciu fundacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu zakupiliśmy również defibrylator i fantomy ćwiczebne oraz apteczkę modułową do celów szkoleniowych, które są przez nas wykorzystywane na bieżąco podczas przeprowadzanych szkoleń dla strażaków, młodzieży, mieszkańców czy różnego rodzaju instytucji z nami współpracujących – informują strażacy z Dobrodzienia.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w ponad 85% z grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Więcej informacji o programie tutaj: www.wzmocnijotoczenie.pl


*- Informacja i zdjęcia: OSP Dobrodzień.

Podziel się