• Home »
 • Informacje »
 • Kilkanaście przebudowanych dróg w gminie Olesno. Podsumowanie inwestycji drogowych

Kilkanaście przebudowanych dróg w gminie Olesno. Podsumowanie inwestycji drogowych

Kilkanaście przebudowanych dróg w gminie Olesno. Podsumowanie inwestycji drogowych

Dzięki wysokim dofinansowaniom w gminie Olesno przebudowano kilkanaście odcinków dróg na terenach miasta i w okolicznych wsiach. We wtorek 7 listopada symbolicznym przecięciem wstęgi otwarto przebudowaną ulicę Budowlanych w Oleśnie.

– W ciągu roku zazwyczaj wykonywaliśmy dwie-trzy inwestycje drogowe, a ten rok pod tym względem jest przełomowy – mówi Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna. – Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy wyremontowaliśmy jedenaście odcinków dróg. To rzecz niebywała! Zawsze cieszę się jak te dofinansowania są duże, a w tym przypadku są bardzo duże – ponad 90-procentowe. I to są drogi miejskie, ale też wiejskie. W samych Sowczycach z środków popegeerowskich wyremontowaliśmy aż sześć odcinków dróg.

Oprócz dróg remontowana jest infrastruktura towarzysząca.

– W dużej mierze to są kompleksowe przebudowy z wymianą całej towarzyszącej infrastruktury, a nie tylko nakładki asfaltowe – kontynuuje Łukasz Fil, wiceburmistrz Olesna. – Doświetlamy drogi i przejścia dla pieszych. Jednym słowem staramy się polepszać infrastrukturę drogową, by była bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

W ramach dofinansowania z Polskiego Ładu zrealizowano następujące inwestycje (drogi o nawierzchni asfaltowej wraz poboczami):

 1. Przebudowa ul. Budowlanych w Oleśnie wraz z budową nowego wodociągu za kwotę ponad 620 tys. zł
 2. Przebudowa ul. Młyńskiej w Borkach Wielkich za kwotę prawie 600 tys. zł
 3. Modernizacja odcinka drogi w Kucobach za kwotę ponad 165 tys. zł
 4. Przebudowa ul. Nad Łąkami w Oleśnie za kwotę ponad 170 tys. zł
 5. Kompleksowa przebudowa ul. Pieloka w Oleśnie I etap za kwotę ponad 2,1 mln zł (w trakcie realizacji, opracowano dokumentację techniczną)

Łącznie: 3 701 292,17 zł. Dofinansowanie: 3 421 631,79 zł – 92,44%

Przedmiotowe zadania są wykonywane przez firmę Vianko Sp. z o.o. – Tomasz Trzaskowski, Przedsiębiorstwo Drogowe Trakt z Kluczborka oraz Firmę Usługowo Handlową Maciej Dobosz z Krzepic.


W ramach dofinansowania z Polskiego Ładu do terenów popegeerowskich wykonano (drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami):

 1. Przebudowa ulicy bocznej od ul. Oleskiej w Sowczycach za kwotę ponad 93 tys. zł
 2. Przebudowa drogi wewnętrznej przy blokach w Sowczycach za kwotę ponad 97 tys. zł
 3. Przebudowa ul. Lublinieckiej w Sowczycach za kwotę ponad 211 tys. zł
 4. Przebudowa ul. Nowej w Sowczycach za kwotę ponad 96 tys. zł
 5. Przebudowa ul. Polnej w Sowczycach za kwotę ponad 282 tys. zł
 6. Przebudowa ul. Kani w Sowczycach za kwotę prawie 800 tys. zł
 7. Przebudowa drogi bocznej w miejscowości Olesno, od ulicy Biskupickiej do ulicy Rolniczej za kwotę ponad 1,2 mln zł (w trakcie realizacji, opracowywana jest dokumentacja techniczna)

Łącznie: 2 835 200,12 zł. Dofinansowanie: 97,95% – 2 777 078,52 zł

Przedmiotowe zadania będą wykonywane przez firmę Vianko Sp. z o.o. – Tomasz Trzaskowski oraz Przedsiębiorstwo Drogowe Trakt z Kluczborka.


Wykonano również inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (drogi o nawierzchni asfaltowej, odwodnienie oraz zjazdy do posesji):

 1. Przebudowa ul. Paulinki w Oleśnie za kwotę ponad 1,2 mln zł przez firmę Remost – Henryk Mrozek
 2. Przebudowa ul. Prusa w Oleśnie za kwotę ponad 500 tys. zł przez firmę Remost – Henryk Mrozek

Ponadto przeprowadzono:

 • remont cząstkowy dróg będących w zarządzie Gminy Olesno na całym obszarze gminy polegający na uzupełnieniu ubytków masą bitumiczną oraz grysami i emulsja, w kwocie do 350 tyś zł przez firmę Remost Henryk Mrozek.
 • uzupełniano ubytki w drogach o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej na terenie Gminy Olesno tłuczniem kamiennym przez firmę Euro Standard z Opola, w kwocie do 350 tyś zł.

Podziel się