Muzyka w Kościele w Oleśnie

Muzyka w Kościele w Oleśnie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Oleśnie oraz Młodzieżowe Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie to wykonawcy koncertu z cyklu Muzyka w Kościele, który odbył się w niedzielę 19 listopada w kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie.

Koncert odbył się w przededniu święta patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-instrumentalnych – czyli Świętej Cecylii.

Wykonawcami byli uczniowie i nauczyciele oraz absolwenci Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Oleśnie oraz Młodzieżowe Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie.

Realizację koncertu dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Zapraszamy do oglądania zdjęć firmy Fotodedyk!

Podziel się