Pierwsze pół godziny parkowania w Oleśnie za darmo

Pierwsze pół godziny parkowania w Oleśnie za darmo

Na terenie Olesna pierwsze 30 minut parkowania będzie za darmo! W życie weszła uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie.

– W dniu dzisiejszym weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Olesna – informuje Urząd Miejski w Oleśnie.

Co ważne, do uchwały wprowadzono zapis, iż za pierwsze 30 minut postoju nie będzie pobierana opłata, warunkiem jest jednak pobranie biletu „zerowego” i umieszczenie go za przednią szybą pojazdu.

Zgodnie z uchwałą pozostałe opłaty są następujące:

  • 2,00 zł — za parkowanie powyżej 30 min do 1 godziny
  • 2,40 zł — za drugą godzinę postoju
  • 2,80 zł — za trzecią godzinę postoju
  • 2,00 zł — za czwartą i kolejną godzinę

Ustalono również opłatę abonamentową w kwocie 100 zł miesięcznie.

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł, w przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni albo w wysokości 100 zł w przypadku zapłaty po upływie terminu 7 dni od tej daty.

Granice strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na terenie miasta Olesna

1. Strefę płatnego parkowania stanowią ulice (lub ich fragmenty) oraz place parkingowe w obszarze ograniczonym ulicami:

1) od strony wschodniej: ul. Henryka Brodatego, ul. Mickiewicza;

2) od strony zachodniej: ul. Kościelna;

3) od strony północnej: ul. Mickiewicza;

4) od strony południowej: ul. Wielkie Przedmieście.

2. Wykaz ulic (lub ich fragmentów) oraz placów parkingowych strefy płatnego parkowania miasta Olesna:

1) ul. Labora,

2) ul. Lompy,

3) ul. Kościelna,

4) ul. Rynek,

5) ul. Mickiewicza,

6) ul. Henryka Brodatego,

7) plac przy ul. Armii Krajowej.


*- Informacja: Urząd Miejski w Oleśnie.

Podziel się