12 tysięcy dłużników ZUS w województwie. Milionowe kwoty zadłużenia

12 tysięcy dłużników ZUS w województwie. Milionowe kwoty zadłużenia

Prawie 60 tys. aktywnych płatników składek ma w swoich rejestrach opolski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Problemy z systematyczną spłatą należności ma co piąty przedsiębiorca z regionu, a ich zadłużenie z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przekroczyło 368 mln zł.

12 tysięcy na minusie

W województwie opolskim regularnie przybywa firm, przedsiębiorców oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Z prawie 60 tys. firm i przedsiębiorców aktywnych w obrocie gospodarczym najwięcej, bo 20,5 tys. pochodzi ze stolicy województwa i powiatu opolskiego. Ten pozytywny trend widać od dłuższego czasu. Z danych opolskiego ZUS wynika, że w ostatnim dziesięcioleciu grono podmiotów opłacających składki na ubezpieczenia społeczne zwiększyło się na Opolszczyźnie o 10 tys.

Jak radzą sobie przedsiębiorcy z regionu z systematycznym opłacaniem składek za pracowników bądź samych siebie?

– Obecnie w opolskim ZUS liczba aktywnych kont z zadłużeniem nieznacznie przekracza 12 tysięcy. Tylu płatników ma kłopoty z terminowym opłacaniem składek na indywidualny numer rachunku w ZUS. Łączna kwota zadłużenia na kontach tych pracodawców i osób z działalnością to 368,3 miliona złotych. Z tej kwoty prawie połowa, bo 174,2 miliona złotych to zaległości powstałe w ostatnich dwunastu miesiącach – wylicza Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Biorąc pod uwagę ostatnich kilka lat liczba dłużników nie zwiększyła się znacząco. Stabilnie wygląda również sytuacja z firmami, które w opolskim ZUS mają saldo „na zero”. To oznacza, że nie generują zadłużenia na swoich kontach. Najnowsze dane wskazują, że z opłacaniem składek w ZUS nie ma problemu jedna trzecia, czyli ponad 20,5 tys. opolskich przedsiębiorców. Co istotne, nadwyżkę na koncie płatnika w opolskim ZUS ma niemal 27 tys. aktywnych firm i osób fizycznych na własnej działalności.

Co proponuje ZUS?

Jeśli na koncie płatnika wystąpi nieznaczne zadłużenie, to można je uregulować z bieżącymi składkami. Co wtedy, gdy zaległości z tytułu składek okażą się tak wysokie, że przekroczą zdolności finansowe przedsiębiorcy?

ZUS podpowiada, że można wtedy sięgnąć po kilka kół ratunkowych. Szczegóły wskażą doradcy do spraw ulg i umorzeń dostępni w każdym zusowskim oddziale. Po weryfikacji stanu konta płatnika, przedstawią oni możliwe warunki spłaty zadłużenia. Pomogą też w wypełnieniu wniosku i pozostałych niezbędnych dokumentów.

Najczęściej polecaną opcją i wybieraną przez dłużników jest wniosek o rozłożenie całego zadłużenia na raty. Możliwe jest również rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu kosztów egzekucyjnych. Co istotne, to sam dłużnik może wskazać liczbę i wysokość rat. Przedsiębiorca terminowo spłacający raty w ZUS i na bieżąco reguluje składki bieżące, może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które pomaga m.in. w postępowaniach przetargowych czy staraniach o kredyt. O układ ratalny w ZUS może ubiegać się nie tylko ten kto obecnie bądź w przeszłości prowadził firmę lub był samozatrudniony. Również osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania innych z tytułu nieopłaconych składek czyli spadkobiercy, osoby trzecie, następcy prawni, czy małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka.

Alternatywą jest odroczenie terminu płatności składek. To rozwiązanie może dotyczyć tylko składek bieżących i przyszłych, których termin płatności nie upłynął. Wniosek o tę formę pomocy przedsiębiorca powinien złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek. Dzięki umowie z ZUS przedsiębiorca nie zapłaci odsetek za zwłokę, a tylko opłatę prolongacyjną na poziomie 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującą w dniu podpisania umowy. Ponadto, dzięki odroczeniu terminu płatności składek firma może uniknąć dochodzenia należności w postępowaniu odwoławczym.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek czy rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie przez profil PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, czy osobiście w placówce ZUS. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania. Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń w wybranych placówkach ZUS. Pomogą mu również pracownicy sali obsługi klientów.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się