• Home »
  • Informacje »
  • Najnowszy ranking “Perspektywy 2024”. Licea i technika w powiecie oleskim na tle województwa i kraju. Jedna szkoła w czołówce!

Najnowszy ranking “Perspektywy 2024”. Licea i technika w powiecie oleskim na tle województwa i kraju. Jedna szkoła w czołówce!

Najnowszy ranking “Perspektywy 2024”. Licea i technika w powiecie oleskim na tle województwa i kraju. Jedna szkoła w czołówce!

Sprawdziliśmy, jak sklasyfikowane zostały szkoły ponadpodstawowe powiatu oleskiego w najnowszym rankingu miesięcznika “Perspektyw”. Najlepiej wypadło Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie, które zajęło trzecie miejsce w województwie!

– W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników “Perspektywy” analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej) – tłumaczą autorzy rankingu.

To właśnie dlatego, nie wszystkie technika i licea z powiatu oleskiego są sklasyfikowane w rankingu.

Licea

W odniesieniu do liceów kryteria Rankingu 2024 to:

  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 procent),
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 procent),
  • sukcesy w olimpiadach (25 procent).

Oto jak wypadły sklasyfikowane licea powiatu oleskiego w rankingu województwa opolskiego: (31 placówek sklasyfikowanych):

6. I LO im. Lotników Polskich – Olesno – 312 miejsce w Polsce (poprzednio 7 miejsce w województwie i 347 w kraju)

19. I LO im. Powstańców Śląskich – Praszka – 859 miejsce w Polsce (poprzednio 10 miejsce w województwie i 452 w kraju).


Technika

Kryteria Rankingu 2023 dla techników:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach (20 procent),
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 procent),
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 procent),
  • wyniki egzaminu zawodowego (30 procent).

Oto jak wypadły technika powiatu oleskiego w rankingu województwa opolskiego: (36 placówek sklasyfikowanych):

3. Technikum nr 2 (ZSEiO im. M. Kopernika) – Olesno – 55 miejsce w Polsce (poprzednio 4 miejsce w województwie i 49 miejsce w kraju).

16. Technikum nr 1 im. Józefa Lompy – Olesno – 448 miejsce w Polsce (poprzednio 21 miejsce w województwie i 500+ w kraju)

20. Technikum – Dobrodzień – 500+ miejsce w Polsce (poprzednio 6 miejsce w województwie i 163 w kraju)

27. Technikum (ZSP nr 1) – Praszka – 500+ miejsce w kraju (poprzednio 23 miejsce w województwie  500+ w kraju).


Podziel się