• Home »
  • Informacje »
  • Kilkaset osób na spotkaniach z samorządem województwa opolskiego w powiecie oleskim

Kilkaset osób na spotkaniach z samorządem województwa opolskiego w powiecie oleskim

Kilkaset osób na spotkaniach z samorządem województwa opolskiego w powiecie oleskim

Kilka miejsc, kilkaset osób, szereg tematów i jeszcze więcej wniosków – to efekt cyklu spotkań zarządu i pracowników urzędu marszałkowskiego i jednostek samorządu województwa, które przeprowadzano od poniedziałku do piątku 15-19 stycznia w powiecie oleskim.

To okazja do poznania oferty samorządu województwa opolskiego, kierowanej do różnych środowisk, zarówno w ramach budżetu województwa, jak i funduszy unijnych.

– Warto rozmawiać. Jeśli mamy się zmieniać, żeby służyć lepiej mieszkańcom, to musimy posłuchać ich podpowiedzi i dowiedzieć się, z jakimi problemami muszą się mierzyć. Często w tych rozmowach padają już gotowe rozwiązania, które można wprowadzić. To rozmowy z ludźmi, którzy doskonale znają środowiska lokalne – mówi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

Spotkania podzielono na różne kategorie tematyczne (kultura, sport i turystyka, społeczeństwo obywatelskie, edukacja, zdrowie, polityka społeczna czy obszary wiejskie), a zapraszani na nie byli sami zainteresowani. Zjawiali się więc ludzie kultury, sportu, sołtysi, strażacy, koła gospodyń wiejskich czy lokalni samorządowcy.

– Jesteśmy w trakcie kampanii samorządowej. Chcemy naszym mieszkańcom uzmysłowić, że samorząd to coś, co ich otacza na co dzień w życiu zawodowym i rodzinnym, bo to właśnie samorząd organizuje nam życie. Dzieci się rodzą w szpitalach samorządowych, chodzą do żłobków prowadzonych przez samorząd, później chodzą do takich szkół. Poruszamy się po drogach i chodnikach samorządowych. Korzystamy także z oferty kulturalnej i sportowej prowadzonej przez samorządy – tłumaczy marszałek.

Jak twierdzi marszałek województwa, powiat oleski okazał się wyjątkowo gościnny.

– Pokazujemy, jak samorząd województwa i Urząd Marszałkowski jest powiązany z różnymi aktywnościami naszych mieszkańców, dlatego na spotkaniach ze strażakami, kołami gospodyń wiejskich, sołtysami, ludźmi kultury, sportu i turystyki, edukacji czy polityki społecznej rozmawiamy o tym, co już wspólnie zrobiliśmy, a jest dobrym fundamentem do tego, żeby porozmawiać o przyszłości. Pokazujemy też, co mamy do zaoferowania zarówno ze strony budżetu województwa, jak i pieniędzy europejskich. Jest to też okazja do poznania moich bezpośrednich współpracowników, można powiedzieć, że wychodzimy z urzędu. Można poznać kogoś, z kim się na co dzień współpracuje, ale raczej za pomocą zawieranych umów czy przekazywanych maili. Spotykając się na żywo, łatwiej się porozumieć. Zostaliśmy w powiecie oleskim świetnie przyjęci, a to dzięki organizacjom pozarządowym, które pomagały nam we współorganizacji tych spotkań – ocenia Andrzej Buła.

Nasz portal był patronem medialnym cyklu spotkań Zarządu Województwa Opolskiego w powiecie oleskim – Opolskie: 20 lat w UE.


Oto harmonogram spotkań, które odbyły się w powiecie oleskim:

Poniedziałek, 15.01

  • Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Opolskiego z udziałem samorządowców z powiatu oleskiego – Sala obrad Starostwa Powiatowego w Oleśnie
  • Spotkanie dot. aktywności na obszarach wiejskich z udziałem ochotniczych straży pożarnych oraz organizacji działających na obszarach wiejskich w powiecie oleskim – sala w remizie OSP Sowczyce

Wtorek, 16.01

  • Spotkanie dot. aktywności na obszarach wiejskich z udziałem sołtysów w powiecie oleskim – Pałac w Pawłowicach

Środa, 17.01

  • Spotkanie dot. aktywności społecznej z udziałem organizacji senioralnych, kół PZERiI, przedstawicieli obszaru edukacji i organizacji pozarządowych w powiecie oleskim – Dom Kultury w Oleśnie

Czwartek, 18.01

  • Spotkanie otwarte marszałka i wojewody z mieszkańcami powiatu oleskiego – Miejski Dom Kultury w Oleśnie

Piątek, 19.01

  • Spotkanie dot. aktywności w obszarze kultury, sportu i turystyki z udziałem organizacji i instytucji sportowych, turystycznych i działających w dziedzinie kultury – Hala Sportowa w Praszce, ul. Sportowa 7a

Damian Pietruska

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Opolski

Podziel się