• Home »
  • Informacje »
  • Najważniejsze inwestycje gminy Rudniki na 2024 rok. Drogi, ekologia, zbiornik wodny i nowe mieszkania

Najważniejsze inwestycje gminy Rudniki na 2024 rok. Drogi, ekologia, zbiornik wodny i nowe mieszkania

Najważniejsze inwestycje gminy Rudniki na 2024 rok. Drogi, ekologia, zbiornik wodny i nowe mieszkania

O poczynionych najważniejszych inwestycjach oraz planach inwestycyjnych na 2024 r. w gminie Rudniki porozmawialiśmy z wójtem – Grzegorzem Domańskim. Nowe ekologiczne rozwiązania, drogi, chodniki i ścieżki rowerowe, zbiornik w Rudnikach czy nowy budynek komunalny – to wszystko inwestycyjne plany budżetowe na 2024 rok.

Finanse gminy

Budżet gminy Rudniki na 2024 r.:

– Dochody ogółem: 59,9 mln zł

  • dochody bieżące: 45,1 mln zł
  • dochody majątkowe: 14,8 mln zł

 – Wydatki ogółem: 69,9 mln zł

  • wydatki bieżące: 42,7 mln zł
  • wydatki majątkowe: 27,2 mln zł

– Deficyt: 10 mln zł

To rekordowy budżet w historii gminy Rudniki.

– Budżet rekordowy, dzięki dużym środkom finansowym pozyskanym z zewnątrz, ambitnym, ale realnym planom i dobrej kondycji finansowej gminy Rudniki – komentuje Grzegorz Domański, wójt gminy Rudniki. – Zakładany deficyt jest podobny do tego z ubiegłego roku i nie stanowi powodu do zmartwień, ponieważ może zostać w całości pokryty z nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych. Aczkolwiek liczę, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych, wspomniany deficyt ulegnie radykalnemu zmniejszeniu. Tak było w poprzednich latach.

Oto najważniejsze zaplanowane inwestycje i ostatnie realizacje w gminie Rudniki.

Ekologia

W ostatnim czasie, gmina Rudniki mocna postawiła na rozwiązania związane z ekologią.

Panele fotowoltaiczne – PSP Żytniów

– Zakończona została inwestycja polegająca na instalacji ośmiu powietrznych pomp ciepła i jedenastu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 400KW w naszych jednostkach organizacyjnych. Jej koszt wyniósł 4 mln zł, a dofinansowanie to 3,5 mln zł! Uruchomiona została także, po kompleksowym remoncie, gruntowa pompa ciepła i system rekuperacji w szkole w Rudnikach – mówi Grzegorz Domański.

Systematycznie rozwijana jest sieć kanalizacji.

Kanalizacja Łazy-Młyny

– Gmina Rudniki jest w blisko 60% skanalizowana, a dodatkowo w 2023 r. zakończyliśmy kanalizację miejscowości Łazy. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Młynach. Przewidujemy, że wiosną 2024 r. co najmniej 150 gospodarstw zostanie przyłączonych do oczyszczalni ścieków w Rudnikach. Koszt inwestycji to ponad 3,5 mln zł, finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Według włodarza gminy, lampy solarne i hybrydowe to skuteczne rozwiązanie, pozwalające na wprowadzenie oszczędności.

– Corocznie, od początku mojej kadencji, instalujemy na terenie całej gminy lampy solarne i hybrydowe w miejscach, w których budowa instalacji elektrycznych jest nieuzasadniona ekonomicznie lub trudna do zrealizowania. Obecnie mamy ich około 70.

W 2024 r. wymienimy około 1000 lamp oświetlenia ulicznego na nowoczesne i energooszczędne ledowe. Zrealizujemy to dzięki 1,5 mln zł dofinansowaniu w ramach programu “Rozświetlamy Polskę”. Uzupełnimy również oświetlenie uliczne w tych miejscach, w których wymaga tego utrzymanie standardu oświetlenia ulic.

W gminie Rudniki powstały… pływające wyspy!

– Ekologia to również troska o ptaki. Na jednym z naszych zbiorników wodnych w Jaworku powstały dwie tzw. pływające wyspy , do osiedlania się ptactwa wodnego i tworzenia gniazd. Posadziliśmy kilkaset drzew i zamontowaliśmy ok 80 budek lęgowych dla ptaków.

Drogi

Dla każdej gminy modernizacja i budowa dróg jest priorytetem. Nie inaczej jest w Rudnikach.

Droga w Młynach przy zalewie

– Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców budując nowe drogi. W 2023 r. zbudowaliśmy 3,5 km dróg w Młynach, Słowikowie, Jaworku, Rudnikach, Mirowszczyźnie oraz Jaworznie Bankowym za prawie 3 mln zł. Rozpoczęliśmy budowę prawie 3 km drogi wraz z chodnikiem w Bugaju Nowym do granicy z woj. śląskim. Koszt to prawie 6 mln zł, z czego ponad 4 mln zł to dofinansowanie z PROW.

W 2024 r. wyremontujemy prawie 3 km drogi wraz chodnikiem w Żytniowie za ponad 3 mln  zł. Jest to droga powiatowa, jednak na mocy porozumienia, to Gmina Rudniki będzie realizować to zadanie ze wsparciem 80% dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Ul. Żeromskiego w Rudnikach

Otrzymaliśmy również dofinansowanie na remont ośmiu dróg gminnych. Realizacja tych remontów to również 2024 r., w którym chcemy rozpocząć budowę drogi w Słowikowie, do granicy z gminą Pątnów oraz drogę dojazdową do terenów inwestycyjnych w Rudnikach.

W porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu wzięliśmy na siebie ciężar przygotowania inwestycji budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 42 Faustianka-Rudniki oraz wzdłuż drogi krajowej nr 43 Rudniki-Jaworzno. Kończymy projektowanie tych ścieżek. Koszt samego projektu przekracza 500 tys. zł.

Gmina skorzystała także z dotacji na stworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego.

Miasteczko Ruchu Drogowego

– Chcemy uczyć młodych ludzi bezpiecznego poruszania się po drogach. Dlatego obok szkoły w Jaworznie powstało Miasteczko Ruchu Drogowego do szkolenia w zakresie ruchu pieszych i rowerzystów dla uczniów. Wartość inwestycji to prawie 700 tys. z czego dofinansowanie przekracza 420 tys.

Bezpieczeństwo

Na terenie gminy Rudniki funkcjonuje dziewięć ochotniczych straży pożarnych.

–  W 2023 r. zakupiliśmy nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla druhów z Żytniowa za ponad 1,1 mln zł, z czego prawie 50% to dofinansowanie. W montażu finansowym na 2024 r. przewidzieliśmy dofinansowanie do ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudniki i średniego dla OSP Jaworzno. Zakładam coroczne zabezpieczenie środków na zakup samochodu dla kolejnych OSP, np. w Cieciułowie.

W 2024 roku zbudowany ma zostać także zbiornik w Rudnikach.

Stare zbiorniki wody w Rudnikach

– Bezpieczeństwo to również zaopatrzenie naszych mieszkańców w bieżącą wodę pitną. W tym roku wybudujemy w Rudnikach zbiornik o pojemności 1000 m³, który pozwoli zabezpieczyć całą gminę Rudniki w sytuacjach znacznego poboru wody, np. w czasie suszy. Ponadto zbudujemy dodatkową część sieci wodociągowej w Rudnikach. Na ten cel otrzymaliśmy 100% dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł.

Po trzydziestu latach w gminie reaktywowano posterunek policji.

– W porozumieniu z Komendą Wojewódzką oraz Powiatową Policji przygotowaliśmy i wyposażyliśmy w niezbędny sprzęt pomieszczenie w Rudnikach przeznaczone na posterunek policji, który powraca do kilkudziesięciu latach do naszej gminy. Zwiększamy bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a w planach mamy również zlokalizowanie w Rudnikach ratownictwa medycznego z karetką.

Rozbudowa żłobka i budowa mieszkań komunalnych

Gmina Rudniki uzyskała dofinansowanie na rozbudowę miejscowego żłobka.

Wizualizacja rozbudowanego żłobka

– W gminie Rudniki dbamy o najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Od dwóch lat funkcjonuje u nas żłobek “Skrzacik”. Ze względu na duże zainteresowanie rodziców, rozbudowujemy tę placówkę z 24 do 40 miejsc od września 2024 r. Na rozbudowę otrzymamy dofinansowanie z programu “Maluch+”

Najmłodsi mogą bawić się na nowych placach zabaw, a zimą “szaleć” na gminnym lodowisku.

– Z dofinansowania profilaktyki zwalczania COVID-19 zbudowaliśmy osiem placów zabaw za 750 tys. zł. W styczniu, jak co roku, uruchamiamy ogólnodostępne lodowisko gminne, z którego korzystają również uczniowie w czasie zimowych ferii. Dla uczniów naszych szkół finansujemy naukę pływania. Program realizowany od kilku lat cieszy się ogromnym powodzeniem.

Mamy także świetną informację dla dzieci z naszej gminy, które są dowożone do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce! Czeka na nich nowy 9-cio osobowy Ford Transit, przystosowany również do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Wartość nowego pojazdu to ponad 260 tys. zł, jednak na realizację zadania pozyskaliśmy dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 135 tys. zł.

Najnowszą informacją jest uzyskanie wysokiego dofinansowania na budowę nowych mieszkań dla czterech rodzin w Dalachowie.

-W Dalachowie powstaną nowe miejsca komunalne! Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę nowego budynku dla czterech rodzin w miejscu byłego przedszkola w Dalachowie. Według naszych kosztorysów wartość inwestycji to ponad 2,65 mln zł a dofinansowanie aż 2,1 mln zł. Mieszkania będą przeznaczone na najem dla mieszkańców naszej gminy.

Opieka nad seniorami

W Rudnikach ma powstać Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych.

– Dbamy nie tylko o najmłodszych. Już w tym roku rozpoczęliśmy projektowanie, a wkrótce budowę Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach. Budowa rozpocznie się w połowie 2024 r. i jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 6 mln. Projekt obiektu uwzględnia możliwość rozbudowy w przyszłości o część przeznaczoną do pobytu całodobowego osób w podeszłym wieku. Obiekt będzie zlokalizowany w pobliżu tężni, która swoje zdrowotne oddziaływanie rozpoczęła wiosną 2023 r. Dla seniorów udostępnimy również nowe lokale po remoncie budynku przy ul. Targowej w Rudnikach i przekazaniu go dla GOKiS. Nasi seniorzy mogą również bezpłatnie korzystać z gminnego transportu zbiorowego, który obejmuje sześć linii autobusowych.

Turystyka

Gmina Rudniki stawia również na turystykę.

– Zapraszam do gminy Rudniki. Zapewne zauważycie, że jesteście w gminie, która potrafi zaskoczyć. Przywitają Was nowe tablice powitalne tzw. “witacze”. Zaskoczą Was urokliwe miejsca, które możecie u nas zobaczyć. W zwiedzaniu gminy Rudniki pomoże Państwu wydany niedawno bezpłatny przewodnik tras rowerowych po gminie Rudniki i nie tylko, bo niektóre trasy częściowo przebiegają po terenie sąsiadujących województw: łódzkim i śląskim. Mam nadzieję, że wkrótce będziecie mogli Państwo zrelaksować się w kompleksie wypoczynkowym w Młynach. Będzie to doskonałe miejsce odpoczynku nad wodą z dużą i małą infrastrukturą obejmującą m.in. amfiteatr, małą gastronomię, place zabaw, wiaty , grille, plaże, wypożyczalnię kajaków – kończy wójt.

Damian Pietruska

Podziel się